Læringsressurser om sår

Her finner du nyttige læringsressurser om sårbehandling.

Bilde av en PC med symboler som viser forskjellige læringspunkter.

Illustrasjon: Shutterstock.com

Klinisk veileder ​for sår

Den kliniske veilederen er laget av og for Sunnaas sykehus HF. Formålet med dokumentet er å sikre at kunnskapsbasert praksis følges under rehabiliteringen av sykehusets pasienter. Den delen av det eksisterende kunnskapsgrunnlaget som er relevant for aktiviteten ved Sunnaas sykehus HF, har blitt gjennomgått og oppsummert.​

Dokumentet er ikke en allmenngyldig oppsummering av kunnskapsgrunnlaget. Andre instanser som eventuelt benytter dokumentet, er selv ansvarlige for enhver bruk av anbefalingene i dokumentet. Dersom dokumenter fra Sunnaas sykehus HF benyttes i utarbeidelse av egne faglige dokumenter eller presentasjoner, skal Sunnaas sykehus HF oppgis som referanse.

​​Forskning​ og fag​utvikling​​​

Irgens I. (2023). Videoconferencing for Follow-Up of Pressure Injury. Period Prevalence, Risks, Treatment and Financial Consequences. Phd dissertation. Institute of Clinical Medicine. Faculty of Medicine.

Irgens I, Hoff JM, Sørli H, Haugland H, Stanghelle JK, Rekand T. Hospital based care at home; study protocol for a mixed epidemiological and randomized controlled study. Trials (20​19) 29:77.

Irgens I, Hoff JM, Jelnes R, Alexander M, Stanghelle JK, Thoresen, Rekand T. Spinal Cord Injury and Development of Pressure Injury during Acute Rehabilitation in Norway; a National Retrospective Cross- Sectional Study. Spinal Cord (2020) 58:1069-1079. ​

​Irgens I, Midelfart-Hoff J, Jelnes R, Alexander M, Stanghelle J, Thoresen M, Rekand T. Videoconferencing in Pressure Injury: Randomized Controlled Telemedicine Trial in Patients With Spinal Cord Injury. JMIR Form Res 2022;6(4):e27692. ​

 

Sist oppdatert 19.02.2024