Ryggmargsskadekurs

Avdeling for ryggmargsskade tilbyr opplæring og erfaringsutveksling i gruppe torsdager fra 13.00-15.00.

Om kurset

  • kurset består av 10 ulike temaer
  • det er fagpersoner som gir opplæringen
  • erfaringskonsulenter bidrar med sine erfaringer

Målet er å

  • gi generell kunnskap om ryggmargsskade
  • bidra til mestring av hverdagen
  • gi mulighet til erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon

Program

Første halvår 2023
Dato Tema
16. mars
Mestring
23. mars
Ernæring
30. mars
Ivaretakelse av skuldre/Tilbake til hverdagen
13. april
Offentlige støtteordninger/Helseinformasjon på nett og digitale tjenester
20. april
Om ryggmargsskade
27. april
Urinveiene
4. mai
Tarmfunksjon
11. mai
Trykkskade
25. mai
Seksualitet
1. juni
Mestring
8. juni
Ernæring
15. juni
Ivaretakelse av skuldre/Tilbake til hverdagen
22. juni
Offentlige støtteordninger/Helseinformasjon på nett og digitale tjenester
29. juni
Om ryggmargsskade

Med forbehold om endringer.

Tema

Seksualitet

Kurset tar for seg temaer som seksualitet generelt og etter alvorlig sykdom/skade. Utfordringer og endringer, hyppigst forkommende spørsmål, viktige momenter i samlivet og mestring.

Trykkskade

Kurset tar for seg temaer som trykksår og avlastning, konsekvens av over- og undervekt, viktig ivaretakelse av hel hud, ødemer og forbrenning, praktiske råd om klær og sko, fritid og reiser.

Ernæring

Ivaretakelse av skuldre/Tilbake til hverdagen

Offentlige støtteordninger/Helseinformasjon på nett og digitale tjenester

Kurset tar for seg temaer som økonomi, arbeid, bolig, bistand og transport. Helsenorge.no, kjernejournal, én innbygger - én journal, helseapper og samvalg.

Mestring

Kurset tar for seg temaer som vanlige psykiske reaksjoner etter skade, negativt stress, hva kjennetegner og avgjør god mestring etter skade.

Om ryggmargsskade

Temaer for kurset er årsak, anatomi og skadenivå. Følge av skade, spastisitet, reparasjon og betydning av trening.

Tarmfunksjon

Temaer for kurset er høye og lave skader, ulikhet i utfall, behandling og tiltak, tarmtømming og komplikasjoner, mestring og kontroll.

Urinveiene

Kurset tar for seg temaer som følge etter ryggmargsskade, blæretømming, ulike komplikasjoner, hvordan hindre lekkasje, symptomer og behandling av urinveisinfeksjon, forebygging.

Fant du det du lette etter?