Ryggmargsskadekurs

Avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge holder kurs for avdelingens pasienter torsdager kl. 13.00-15.00, i Lærings- og mestringssenterets lokaler.

Om kurset

  • kurset består av 9 ulike temaer
  • det er fagpersoner som gir opplæringen
  • erfaringskonsulenter bidrar med sine erfaringer

Målet er å

  • gi generell kunnskap om ryggmargsskade
  • bidra til mestring av hverdagen
  • gi mulighet til erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon

Program

Andre halvår 2023
Dato Tema
14. september
Tarmfunksjon
21. september
Trykkskade
28. september
Seksualitet
5. oktober
Mestring
12. oktober
Ernæring
19. oktober
Ivaretakelse av skuldre / Tilbake til hverdagen
26. oktober
Offentlige støtteordninger/Helseinformasjon på nett og digitale tjenester
2. november
Om ryggmargsskade
9. november
Urinveiene
16. november
Tarmfunksjon
23. november
Trykkskade
30. november
Seksualitet
7. desember
Mestring
14. desember

Ernæring
21. desember
Ivaretakelse av skuldre / Tilbake til hverdagen

Med forbehold om endringer.

Tema

Seksualitet

Kurset tar for seg temaer som seksualitet generelt og etter alvorlig sykdom/skade. Utfordringer og endringer, hyppigst forkommende spørsmål, viktige momenter i samlivet og mestring.

Trykkskade

Kurset tar for seg temaer som trykksår og avlastning, konsekvens av over- og undervekt, viktig ivaretakelse av hel hud, ødemer og forbrenning, praktiske råd om klær og sko, fritid og reiser.

Ernæring

Ivaretakelse av skuldre/Tilbake til hverdagen

Offentlige støtteordninger/Helseinformasjon på nett og digitale tjenester

Kurset tar for seg temaer som økonomi, arbeid, bolig, bistand og transport. Helsenorge.no, kjernejournal, én innbygger - én journal, helseapper og samvalg.

Mestring

Kurset tar for seg temaer som vanlige psykiske reaksjoner etter skade, negativt stress, hva kjennetegner og avgjør god mestring etter skade.

Om ryggmargsskade

Temaer for kurset er årsak, anatomi og skadenivå. Følge av skade, spastisitet, reparasjon og betydning av trening.

Tarmfunksjon

Temaer for kurset er høye og lave skader, ulikhet i utfall, behandling og tiltak, tarmtømming og komplikasjoner, mestring og kontroll.

Urinveiene

Kurset tar for seg temaer som følge etter ryggmargsskade, blæretømming, ulike komplikasjoner, hvordan hindre lekkasje, symptomer og behandling av urinveisinfeksjon, forebygging.

Fant du det du lette etter?