Avdeling for ryggmargsskade

Avdelingen gir tilbud til voksne pasienter med traumatiske og atraumatiske skader i ryggmargen. Avdelingen har også en egen enhet for barn og unge pasienter med ervervede skader som ryggmargskader, multitraumer eller nevrologiske sykdommer.

Avdeling for Ryggmargsskade ved Sunnaas sykehus HF er en av tre spinalenheter i Norge. Vårt program er akkreditert i henhold til internasjonale standarder (CARF). Brukerundersøkelse som gjennomføres hvert kvartal viser at våre pasienter opplever høy grad av trygghet og tilfredshet med oppholdet.

Bemanning

Avdelingen er bemannet med sykepleietjeneste 24 timer i døgnet alle dager, og lege er tilgjengelig til enhver tid. Det tverrfaglige team er tilstede i ukedagene.

Sengeplasser

 • Enhet for Ryggmargsskade har 16 senger med pasienter fra 16 år og oppover.
 • Enhet for barn og unge har 5 senger med pasienter fra 0 til 18 år.

Permisjon

Det oppfordres til å reise hjem på permisjon når og hvis det lar seg gjennomføre. Dette er en viktig del av rehabiliteringen samt det å lære å leve med funksjonsendringene. Du må selv dekke reiseutgifter knyttet til permisjonene..

Avdelingsleder

Birgitte Dahl

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

Kurs og møter

 • Kurs for pasienter med ryggmargsskade
  Avdeling for ryggmargsskade tilbyr opplæring og erfaringsutveksling i gruppe torsdager fra 13.00-15.00. Kurset tilbys også pasienter med ryggmargsskade ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade.
  Kurs for pasienter med ryggmargsskade
  23.
  mai
  2024
  Flere datoer
 • Pårørendeseminar: Avdeling for ryggmargsskade(RMS)
  Dette er et seminar for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved Sunnaas sykehus HF, avdeling for ryggmargsskade
  Pårørendeseminar: Avdeling for ryggmargsskade(RMS)
  31.
  mai
  2024