Pasientkurs

Pårørendeseminar: Avdeling for kognitiv rehabilitering (KreSS)

Dette er seminar for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved Sunnaas sykehus HF, avdeling for kognitiv rehabilitering.

23.
august
2024
  1. 23. aug. 2024, 09:30 - 14:30

Tid og sted

Når

  1. 23. aug. 2024, 09:30 - 14:30

Arrangør

Du må ha henvisning for å delta. 

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Målet med seminaret er at du som pårørende skal få støtte til å mestre en ny hverdag.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen sammen med erfaringskonsulent og/eller erfaren pårørende.

Kombinasjonsseminar

Pårørendedagen ledes fra Sunnaas sykehus og du som deltaker deltar enten ved fysisk oppmøte eller hjemmefra via videokonferanse. Seminaret foregår som et vanlig seminar , men deltakerne er geografisk atskilt. Seminaret vil foregå via toveis-kommunikasjon der alle vil kunne se og høre hverandre.

Slik gjennomføres seminarene

Seminarene gjennomføres på Sunnaas sykehus på Nesodden, enten ved fysisk oppmøte eller en kombinasjon av fysisk oppmøte og deltakelse hjemmefra via videokonferanse. I innkallingen du får kan du se hvilken type seminar som er planlagt.

Deltakelse

Avdelingene sender ut egne invitasjoner til pårørende.

Dagsprogram

(med forbehold om endringer)

09:30 Velkommen! Presentasjonsrunde v/sykepleier 

09:45 Innlegg v/ sosionom 

10:15 Pause 

10:30 Følelsesmessige endringer og reaksjoner v/psykolog. Spørsmål og diskusjon 

11:30 Lunsj 

12:15 Følelsesmessige endringer og reaksjoner fortsetter- med erfaringsutveksling  

12.30 Innlegg fra erfaringskonsulentene 

13:00 Pause 

13:15 Erfaringsutveksling v/erfaringskonsulent 

14:15 Oppsummering og evaluering 

14:30 Ferdig for dagen

 

Kontakt