Avdeling for kognitiv rehabilitering

Avdelingen har tilbud til mennesker med kognitive følgevirkninger etter ervervet hjerneskade på bakgrunn av hjerneslag, hjertestans, subaraknoidalblødning, traumatisk hjerneskade, hjernetumor og lignende.

Tilbudet er for mennesker som kan delta aktivt i en rehabiliteringsprosess både gjennom individuelle rehabiliteringstimer, egenarbeid og gruppebehandling. Det må være påvist hjerneskade ved bildediagnostikk (CT/MR), eventuelt supplert med nevropsykologisk utredning.

Pasientene kommer hovedsakelig fra helseregion Sør-Øst, men kan også henvises fra andre helseregioner.

Avdelingen er bemannet mandag til fredag og det planlegges for hjemmepermisjoner i helgene, på egen bekostning. Ved behov for å være på sykehuset gjennom helgen vil det gjøres individuelle medisinske vurderinger, og det kan tilrettelegges for kost og losji på andre avdelinger.

Det er ikke faste besøkstider, men dette avtales etter behov med avdelingen. 

Avdelingen er stengt 4 uker på sommeren, mellom jul og nyttår samt andre helligdager. 

Kontakt

Christina Mol Slettenes

Avdelingsleder

95748287

Vibeke Sjøkvist

Teamkoordinator

90794524

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

Praktisk informasjon

​​​Hvordan ser rommene ut?

Alle inneliggende pasienter får eget rom.

På avdeling for kognitiv rehabilitering, avdeling for funksjonsvurdering og avdeling for oppfølging etter hjerneskade deler man bad og toalett. TV er tilgjengelig i fellesområde.

På resterende avdelinger får du eget bad, toalett og TV på rommet.

 

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

Kurs og møter