Avdeling for kognitiv rehabilitering

Avdelingen har tilbud til mennesker med kognitive følgevirkninger etter brått oppstått hjerneskade på bakgrunn av hjerneslag, hjertestans, subaraknoidalblødning, traumatisk hjerneskade, hjernetumor og lignende.

Tilbudet er for mennesker som kan delta aktivt i en rehabiliteringsprosess både gjennom individuelle rehabiliteringstimer, egenarbeid og gruppebehandling. Det må være påvist hjerneskade ved bildediagnostikk (CT/MR), eventuelt supplert med nevropsykologisk utredning.

Pasientene kommer fra hele Norge, men hovedsakelig fra helseregion Sør-Øst. De fleste pasienter tilhører sykehusområdene Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus (Ahus), Vestre Viken og Sykehuset Østfold.

Avdelingen er døgnbemannet hele uken. Permisjon i helger er på egen bekostning.

Det er ikke faste besøkstider i avdelingen. Pasient og pårørende avtaler besøksrutiner med avdelingen.

Avdelingsleder

Christina Mol Slettenes

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

Praktisk informasjon

​​​Hvordan ser rommene ut?

Alle inneliggende pasienter får eget rom. I bygg D på avdeling for funksjonsvurdering, avdeling for oppfølging av hjerneskade og avdeling for kognitiv rehabilitering deler man bad og toalett. ​


Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

Kurs og møter

 • Pårørendeseminar
  Dette er seminarer for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved Sunnaas sykehus HF. Her kan finner du dato for alle avdelingene.
  Pårørendeseminar
  3.
  november
  2023
  6 dager