Virtual reality i kognitiv rehabilitering

Mange opplever vansker med å tolke sosiale situasjoner etter en ervervet hjerneskade. Er hun sint, eller bare overrasket?

Publisert 10.02.2023
Sist oppdatert 07.03.2023

​Filmsnutter illustrerer sosiale situasjoner

I doktorgradsprosjektet Virtual Reality i kognitiv rehabilitering brukes Virtual Reality-teknologi (VR) i utredning av sosial kognisjon og trening av kognisjon, det vil si hvordan man oppfatter sosiale situasjoner og følelser. Stipendiat Martin Matre​ har etablert en test av sosial kognisjon.
- Vi tar i bruk VR-teknologi gjennom høyteknologiske briller. Gjennom brillene får pasientene avspilt en rekke korte filmsnutter i 3D. I filmene gir profesjonelle skuespillere uttrykk for en bestemt følelse eller oppfatning. Etter filmene skal pasienten angi hvilken reaksjon hun mener illustreres, sier Matre.

​​
To menn smiler

Truls Johansen (t.v.) og Martin Marte bruker VR i kognitiv rehabilitering

Er kommersielle spill til h​​jelp i rehabiliteringe​​n?
En annen del av doktorgradsprosjektet går ut på å studere om vanlige kommersielle spill bidrar til bedre konsentrasjon og oppmerksomhet hos pasienter med kognitiv svikt etter en hjerneskade.
- Vi skal undersøke om det å spille et VR-spill jevnlig gjennom en fem ukers treningsperiode, kan trene opp pasienters evne til fokusert oppmerksomhet og konsentrasjon. Vi har hatt god respons på invitasjoner til å delta i studien, sier stipendiat Truls Johansen. 

Ny​ helsetek​​nologi

-Hjerneskaderehabilitering trenger å ta i bruk ny helseteknologi, og vi har behov for mer kunnskap om behandling har betydning for hverdagslivet. Det konstaterer professor Marianne Løvstad ved Sunnaas sykehus HF. 

Hun veileder doktorgradsstipendiatene sammen med innovasjonssjef Sveinung Tornås og andre forskere. Nylig var det en markering av studien som nå er godt i gang. Både samarbeidspartnere, finansiører, skuespillere og filmprodusenter var tilstede.
– Det er gøy å se hvilken entusiasme det gir å vise fram de ulike filmsnuttene og det kommersielle spillet vi bruker. Uten samarbeid hadde det ikke vært mulig å gjennomføre slike studier, sier Løvstad.

Dame med VR-briller. Mann står bak

Stipendiat Martin Matre lar Unni Sveen fra OsloMet teste VR-briller under markeringen av studien

​Doktorgradsprosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam, Sunnaasstiftelsen og Personskadeforbundet LTN. Stipendiatene er tilknyttet OsloMet og Universitetet i Oslo. Resultater ventes om ca. et år.​

Les mer om prosjektet på sunnaas​​.no