Vi søker friske kontrollpersoner.

Vil du være med i en VR-studie?

En ny studie om hvordan virtuell virkelighet (VR) kan brukes for å kartlegge vansker med å oppfatte andres tanker og følelser søker nå friske kontrollpersoner mellom 18-65 år. Vi søker i hovedsak menn.

Publisert 04.01.2024
En mann som har på seg et virtual reality-headset

Foto: Sunnaas sykehus

Vil du delta?

Er du interessert i å delta kan du ta kontakt direkte, enten på telefon eller via e-post: 

Martin Matre (ph.d.-kandidat og prosjektmedarbeider)

Mob: 958 70 663

E-post: martin.matre@sunnaas.no

Vi søker menn mellom 18-65 år

Vi søker nå menn mellom 18-65 år som ikke har en hjerneskade som deltakere i studien. 

Deltakere skal gjennomføre en test som består av å vurdere korte filmsnutter med sosiale situasjoner. Halvparten av deltakerne vil se filmene på en vanlig TV-skjerm, den andre halvparten vil se dem i VR.​

Varighet:

Tre timer, to ganger med fire måneders mellomrom.

Sted:

Sunnaas sykehus, Nesodden eller Aker sykehus, Oslo.

Hen​sikt

Hjerneskaderehabilitering trenger å ta i bruk ny helseteknologi, og vi har behov for mer kunnskap om verktøyene vi bruker for å kartlegge pasientenes vansker er egnet for å fange opp de sosiale utfordringene de møter i hverdagslivet. 

Arbeidet med studien foregår som del av et større prosjekt hvor man også tester VR som mulig trening av kognitive funksjoner.​

Bakgrunn for ​studien

Mange opplever vansker med å tolke sosiale situasjoner, også kalt sosial kognisjon, etter en ervervet hjerneskade. Dette oppleves som en stor belastning for både pasientene det gjelder og deres pårørende. I studien brukes VR i utredning av sosial kognisjon, altså hvordan vi oppfatter andres tanker og følelser. VR oppleves gjennom høyteknologiske brillesett. Dette gjør at sosiale situasjoner oppleves mer virkelige enn de gjør med andre kartleggingsmetoder.