På tide med et løft for rehabilitering

Variasjonen i tilbud kan kalles postkodelotteriet

Framover vil flere ha behov for rehabilitering. Det skyldes blant annet at flere overlever alvorlige skader og sykdommer, og at vi blir flere eldre. I Norge anslås det at om lag 2 millioner mennesker har behov for rehabilitering i løpet av livet.

Publisert 16.11.2022
Sist oppdatert 17.11.2022

​​- Dette understreker at det er på høy tid med et skikkelig løft for dette fagområdet. På Sunnaas ser vi årlig om lag 3000 unike pasienter etter alvorlige skader og sykdom, med behov for høyspesialisert rehabilitering. Men behovet for rehabilitering stopper jo ikke når de skrives ut fra Sunnaas. Disse pasientgruppene skal i mange tilfeller leve hele livet med sen-følgene, sa klinikksjef Kathi Sørvig da hun i dag åpnet NSH sin konferanse «Rehabiliteringskonferansen 2022» i Oslo.

Samhandling blir pårørendes oppgave

Hun understreket at behovet for rehabilitering for de med alvorlige og varige senfølger vil endre seg med alder og livssituasjon. 

- Disse pasientene trenger livslang oppfølging fra ulike deler av helsetjenesten, i tillegg til andre deler av støtteapparatet som NAV. Kommunehelsetjenesten og andre tjenesteytere gjør så godt de kan. Likevel vet vi at det mangler både kompetanse og ressurser, og at samhandlingen mellom de ulike etatene, i mange tilfeller overlates til slitne pårørende. Dessuten er kommunenes tilbud varierende, selv om det medisinske behovet kan være det samme. Det gir uønsket variasjon, sa Sørvig.

Postkodelotteriet

Hun viste også til at det er et stort sprik mellom hvordan for eksempel pasienter med hjerneskader oppfatter sine behov for rehabiliteringstjenester, i forhold til tilbudene de får. 

- De fleste får tilbud om fysioterapi. Behovet for støtte og hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet og behovet for hjelp med sin kognitive svikt, oppleves mangelfullt, sa hun.

Generalsekretær Tommy Skar fra LHL etterfulgte Sørvig i innledningen til konferansen. Han fulgte opp:

- Den variasjonen i tilbud som finnes, kaller vi postkodelotteriet. Det er hvor du bor, som bestemmer tilbudet du får. Vi trenger en rehabiliteringsreform, sa han.

​​Utfordrer politikerne til helhetstenkning om rehabilitering​