Trygge og fornøyde pasienter

96 prosent av de voksne pasientene som var innlagt på Sunnaas sykehus i fjor, følte seg trygge under oppholdet. Det viser tall fra brukerundersøkelsen 2022.

Publisert 09.02.2023

Alt i alt er 9 av 10 svært fornøyd

​​​Videre svarer 92 prosent av pasientene at de opplever å bli mottatt på en god måte i sykehuset. Og 91 prosent svarer i svært stor grad/stor grad på spørsmålet om de alt i alt er fornøyd med tilbudet.

- Dette er svært gledelige tilbakemeldinger fra pasientene våre, sier klinikksjef Kathi Sørvig​. 

- Undersøkelsen bekrefter at vi gjør mye riktig og anerkjenner den formidable innsatsen medarbeiderne våre legger ned i sine møter med pasienten og deres pårørende, hver eneste dag, sier hun.

Mye bra, noe kan bli bedre

​I underkant av halvparten av de inneliggende pasientene har svart på undersøkelsen i 2022. Resultatene holder seg på et stabilt høyt nivå sammenlignet med tidligere år.

Sykehuset benytter resultatene aktivt i forbedringsarbeidet. Ett område det er ønskelig å forbedre er mattilbudet, der 70 prosent svarer at de er tilfreds. Det jobbes også kontinuerlig med å forbedre opplevelsen pasientene har av å nå målene de setter seg for rehabiliteringsoppholdet, mål de utarbeider i samarbeid med det tverrfaglige teamet. Tre av fire til primærrehabilitering svarer at de i svært stor/stor grad er fornøyd. Tilsvarende tall for vurderings- og oppfølgingsopphold er 55 prosent.    

Ett av flere tiltak er å utvikle en digital løsning for mål og aktiviteter med pasienten i sentrum. Målet er både å effektivisere den kliniske arbeidsflyten for helsepersonell, og gi pasienten et betydelig større eierskap til egen rehabiliteringsprosess.