Tilbyr spesialisthelsetjenester i hjemmet

Pasientene har lenge vært tydelige på at de ønsker seg flere digitale helsetjenester. Derfor har videokonsultasjoner vært en prioritert satsning på Sunnaas sykehus i mange år.

Publisert 21.02.2023
Sist oppdatert 07.03.2023

​​​​Videokonsultasjoner i kognitiv rehabilitering

I 2022 ble nærmere 39 prosent av alle polikliniske konsultasjoner ved Sunnaas sykehus gjennomført over video eller telefon. Dette er langt flere enn kravet fra Helse Sør-Øst på 15 prosent. Mer enn halvparten av konsultasjonene er til pasienter med kognitive vansker. Overraskende kanskje, men pasienter og behandlere ser store fordeler med videokonsultasjoner også til denne gruppen.  

- For mange som sliter med fatigue, eller hjernetrøtthet, er det mindre krevende å treffes via skjermen enn å reise til sykehuset, sier spesialsykepleier Stine Storrud ved avdeling for kognitiv rehabilitering. Hun alene har gjennomført mer 1000 videokonsultasjoner det siste året.

- Mange velger videokonferanse fremfor oppmøte, også de som bor i nærheten av sykehuset. Dette gjelder både individuelle samtaler og de som deltar i grupper. De forteller at det er enklere og lettere å kombinere digital oppfølgingen med arbeidsliv og andre aktiviteter i hverdagen, utdyper Storrud.

Stor økning i r​egionen

I 2023 viderefører Helse Sør-Øst målet om at 15 prosent av helseforetakenes polikliniske konsultasjoner i regionen skal skje ved video- og telefonkonsultasjoner. Selv om Sunnaas sykehus allerede ligger høyt over målet, fortsetter vi satsingen slik at flere pasienter kan følges opp hjemme. 


Tabell som viser andel konsultasjoner etter type.


- Jeg som behandler er veldig fornøyd med videokonsultasjoner. Jeg kjenner at vi får til gode samtaler, selv om vi ikke er fysisk i samme rom. Det er givende å «komme hjem» til pasienter. De viser meg ofte rundt i hjemmet, utsikten fra vinduet eller jeg møter kjæledyret. Sist, men ikke minst, er det enklere å få med pårørende i samtalen, avslutter Storrud. 

Skjermbilde av en videosamtale. Motpart, en blid dame med lyst hår smiler rett i kameraet. Øverst i venstre hjørne samtalepartne

Spesialsykepleier Stine Storrud på avdeling for kognitiv rehabilitering (foto: Hilde Sørli)

​Fakta om videokonfera​​nsebruk på Sunnaas sykehus

  • ​​Sunnaas sykehus har satt arbeidet med videokonsultasjoner og digital hjemmeoppfølging i system, blant annet med å etablere et eget tjenesteteam for digital hjemmeoppfølging og tilrettelegging av videokonsultasjoner for pasienter med variert funksjon. Samarbeid med pasienter, brukerorganisasjoner, andre sykehus og kommuner i utviklingen av nye tjenester har også vært en vesentlig suksessfaktor.
  • Klinisk bruk av videokonferanse ser ut til å ha blitt en naturlig del av behandlingstilbudet. Bruken av videokonferanse er i tråd med strategiske mål for sykehuset, nedfelt blant annet i digitaliseringsplanen. 
  • Videokonferanse brukes også til interne og eksterne kliniske møter, videotolking, gruppetrening på Studio 99, samtale- og mestringsgrupper og pårørendetilbud.
  • Suksessfaktorene for utviklingen på Sunnaas har vært tett dialog mellom enhet for teknologi og e-helse og klinikk, høyt motiverte ansatte og pasienter, samt kontinuerlig utviklingsarbeid.
  • I 2023 skal det bl.a. jobbes med avdelingsvise digitaliseringsprosjekter, utvikling av regionalt e-læringskurs i videokonsultasjon, samt arbeid for å kunne kombinere videokonferanse med andre digitale hjemmeoppfølgingsverktøy. ​