Sunnaas Rehabilitation Cluster: Mange interessert i samarbeid

Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC) er på kort tid blitt et tema som diskuteres i ledelsen av de store forsker- og utdanningsinstitusjonene i landet.

Publisert 24.11.2022
Sist oppdatert 19.03.2024

​- Dette gjelder naturligvis OsloMet som jo er en hovedsamarbeidspartner. Men også på Idrettshøyskolen og Universitet i Oslo, er SRC en satsing der vi nå er i dialog for konkretisere samarbeid. Vi har dessuten gode samtaler med enkelte aktører fra næringslivet, som for eksempel Fysioline og Biogen. Det samme gjelder for interesserte kommuner som ønsker å vite mer, sier forskningsdirektør Anne Catrine Trægde Martinsen.

Mye på g​ang

Samarbeidet med Oslo Met materialiserer seg allerede i form av ulike aktiviteter som utdanningsaktiviteter fra bachelor til ph.d. og planlegging av seminar og forskningssamarbeid. 

- Intelligent Helses første hackathon, såkalte Healthack, ble lagt til Sunnaas. Vi har mange praksisstudenter, flere av oss er involvert i planleggingen av master i helseteknologi og en master innenfor rehabilitering og habilitering, og det pågår flere ph.d.-prosjekter i samarbeid mellom OsloMet og Sunnaas. I tillegg er det etablert flere delte stillinger mellom OsloMet og Sunnaas. Også internasjonalt har vi utviklet et samarbeid, blant annet gjennom sommerens besøk sammen med en delegasjon fra ledelsen ved OsloMet, til det anerkjente National University of Singapore, sier Martinsen.​

Alt dette bygger en god plattform for utvikling av SRC på sikt. 

- Det kanskje aller viktigste er likevel at OsloMet ser rehabilitering som et sentralt satsingsområder i forbindelse med oppstart av Intelligent helse-satsningen, sier forskningsdirektøren. 

Optimisme

​Martinsen mener det er grunn til optimisme, men at det fortsatt er manglende finansiering som er en hovedrisiko ved prosjektet. Hun peker også på forsinkelser i byggetrinn3-prosjektet, spesielt med hensyn til realiseringen av radiologi-samarbeid og egnede studentfasiliteter.

- Ledelsen har nå besluttet at det skal gjøres en forenklet konseptvurdering av SRC, og at SRC kobles på byggetrinn 3 som opsjon, sier Martinsen.

Den forenklede konseptvurdering skal være klar på nyåret.