Sunnaas får sluttføre konseptfasen av byggetrinn 3

Sunnaas sykehus har fått klarsignal fra Helse Sør-Øst og får sluttføre konseptfasen av byggetrinn 3 som planlagt.

Publisert 23.06.2022
Sist oppdatert 29.06.2022

I styremøte i Helse Sør-Øst onsdag 22. juni ble økonomisk langtidsplan og regionale byggeprosjekter behandlet. I tiden etter styremøtet var det usikkerhet om foreløpig utsettelse av byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus. 

Basert på en uttalelse fra Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst mandag 27. juli får Sunnaas sluttføre konseptfasen av byggetrinn 3 i tråd med vedtaket som ble fattet av styret i Helse Sør-Øst i oktober 2021. 

(Denne saken er oppdatert onsdag 29. juni, en uke etter at styret i Helse Sør-Øst vurderte å foreløpig utsette byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus)