Såkornmidler fra OsloMet til rehabiliteringsprosjekter

OsloMet storbyuniversitetet og Sunnaas sykehus styrker samarbeidet gjennom satsingen på intelligent helse og Sunnaas Rehabilitation Center (SRC). Nylig fikk tre rehabiliteringsprosjekter tildelt midler.

Publisert 07.03.2023
Sist oppdatert 17.03.2023
Intelligent helse ved Oslo Met delte nylig ut prosjektmidler, såkalte såkornmidler, til pågående og planlagte forskningsprosjekter. Felles for prosjektene er at prosjektleder er ansatt på OsloMet og at de bygger på teknologi og fremmer flerpartnerskap for å finne gode og bedre løsninger for pasienter. ​

​Av 28 søknader fikk 8 prosjekter utdelt midler. Hele tre av disse gjennomfører OsloMet i samarbeid med Sunnaas sykehus.

- Dette er svært gledelig og et direkte resultat av samarbeidet vi har med OsloMet rundt  Sunnaas Rehabilitiation Cluster​, sier forskningsdirektør Anne Catrine Trægde Martinsen. - Midlene gir grobunn for et mer langsiktig og strategisk forskningssamarbeid.

De tre rehabiliteringsprosjektene som mottar såkornmidler er 
  • Traumatisk ryggmargsskade, tarmflora og metabolsk helse - ny kunnskap med storskala analyser
  • Bruk av 3D printer i framtidig rehabilitering og hjelpemidler med kunnskapsbaserte og pasientsentrerete løsninger (framtidige 3D printere)
  • VRHAB: Artificial Intelligence powered Virtual reality Terapy in Stroke Home Rehabilitation 
Utdeling av ​​såkornmidler i regi av In​​tellig​ent helse - OsloMet​

Intelligent h​els​​e

Intelligent helse er OsloMet sin strategiske satsning på helse og teknologi. Satsningen skal, ved hjelp av teknologi, bidra med kunnskap og løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.​