Psykolog Daniel Løke disputerte

Fredag 27. januar disputerte Daniel Løke i Forsamlingssalen på Psykologisk institutt

Publisert 27.01.2023
Sist oppdatert 30.01.2023

Disputas

​​​Cand.psychol. ​​Daniel Løke forsvarte sin avhandling for graden ph.d.

Biopsychosocial Mechanisms in Fatigue – Exploration of Factors Associated with the Occurrence and Maintenance of Fatigue in the General Population and Patients with Traumatic Brain Injury.

Fatigue, eller langvarig slitenhet og trettbarhet, forekommer hyppig ved sykdom. Mange forhold har betydning for utviklingen av fatigue, og denne avhandlingen har rettet søkelyset mot hvordan vi bedre kan forstå disse sammenhengene hos personer med traumatiske hjerneskader og i den generelle befolkningen. Studiene viser at det er mange forhold som er assosiert med risiko for fatigue. Smerter, andre kroppslige symptomer, psykiske plager og tilbøyelighet til å unngå aktivitet ble identifisert som særlig viktig å adressere i behandling av fatigue etter traumatiske hjerneskader. Funnene kan ha betydning for utvikling av fremtidig behandling, med overføringsverdi til andre tilstander med fatigue som symptom. ​

Sammendrag_pressemelding

Prøveforelesning

​​What are the main nonpharmacological interventions for fatigue in neurological populations (i.e., empirical support, advantages/disadvantages, feasibility and acceptability)? 

Veileder

Marianne Løvstad, fagsjef i psykologi ved Sunnaas sykehus og professor ved UiO, er hovedveileder, og studien er gjennomført i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

​​"Gratulerer med vel gjennomført disputas som belyser en viktig utfordring for mange av våre pasienter. Vi gleder oss til fortsettelsen", Anne Catrine Trægde Martinsen, Forskningsdirektør, Sunnaas sykehus HF​​.

Mer informasjon om disputas​ Daniel Løke_UiO​

Bilde fra Daniel Løke sin disputas

Daniel Løke disputerer