Premiere på digitalt sårkurs vekker stor interesse

Rundt 600 deltagere fra hele landet var påmeldt da sårsykepleiere og overlege fra Sunnaas sykehus holdt første digitale forelesning om sår og sårbehandling 28. februar.

Publisert 03.03.2023
Sist oppdatert 19.03.2024

​​K​​ursserie ut året

Temaet for første forelesning var «Strukturert vurdering av sår ved bruk av TIMES». Tilbakemeldingene fra kursdeltagerne var svært gode, og kurset fortsetter utover året.

Kursserien består av 15 forelesninger, er gratis og kan også ses i opptak på kompetansebroen. 

Kursserien er en del av prosjektet «Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester», der implementering, kompetansedeling og samhandling er sentralt. Prosjektet og forelesningsserien er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Vestre Viken, Sørlandet sykehus og Sunnaas sammen med tilhørende kommuner og brukerorganisasjoner. 

Det er også etablert et samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Sunnaas leder delprosjektet​ rundt utvikling av digitale kompetansepakker. Prosjektgruppa består av ansatte fra Sunnaas; Ingebjørg Irgens, Hanne Haugland, Anne Riisøen Selsjord og med Hilde Sørli som lokal prosjektleder, i tett samarbeid med brukerrepresentanter fra Landsforeningen for ryggmargsskadde og Momentum. 

​Sunnaasmodellen​

Sunnaas sykehus har 11 års erfaring med digital sårbehandling, og «Sunnaasmodellen» for digitale sårtjenester har nå spredt seg til flere sykehus og kommuner både blant aktørene i samarbeidsprosjektet, samt også hos enkelte foretak og kommuner i Helse Vest. 

Formidlingen av forskning, innovasjon og langvarig erfaring på Sunnaas er sentralt for utviklingen av kvalitativt gode digitale tjenester til sårpasienter, og tilbakemeldingene fra brukerne er svært positive. Det er likevel behov for et større arbeid for å tilrettelegge bedre for slike samhandlingstjenester til pasientene. Dette arbeides det videre med i prosjektet. ​​​

​Les mer om trykkskader (trykksår, ​sår) på temaside på sunnaas.no
​​