Positiv til nytt sykehusbygg – må avvente lånesøknad til statsbudsjettet

Styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har enstemmig vedtatt konseptrapporten for byggetrinn 3 på Sunnaas sykehus og vil utarbeide mandat for forprosjekt. Før oppstart skal det sendes søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om lån over statsbudsjettet for 2026.

Publisert 25.06.2024
En by med en vannmasse i bakgrunnen

En viktig milepæl

- Det er med glede vi registrerer at Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapporten og viderefører byggetrinn 3 til forprosjekt, med Sunnaas sykehus som egen byggherre, sier administrerende direktør Einar Magnus Strand. Dette bekrefter at arbeidet i prosjektet så langt er vurdert som kvalitativt godt og bærekraftig av vår eier. Dette er en viktig milepæl for sykehusets videre utvikling, sier han. 

Må vente på innvilget lånesøknad til statsbudsjettet 2026

For å finansiere byggeprosjektet velger Helse Sør-Øst RHF å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån over statsbudsjettet for 2026. Dette er rutine for alle sykehusbyggprosjekt som er større enn 500 millioner kroner. Byggetrinn 3 på Sunnaas sykehus er estimert til 555 millioner, inkludert areal til Storbyuniversitet OsloMet. Sistnevnte skal finansieres via en husleie som dekker alle investeringer. 

Stortinget behandler statsbudsjettet for 2026 høsten 2025. Det innebærer at Sunnaas sykehus formelt ikke kan gå videre til forprosjekt før det er fattet et stortingsvedtak. 

Dette er byggetrinn 3

Byggetrinn 3 på Sunnaas sykehus HF innebærer nybygg og ombygging ved eksisterende sykehus på Nesodden.

  • Bygge nytt sengebygg med 50 sengeplasser og kliniske støttefunksjoner
  • Samle ikke-medisinske støttefunksjoner (hovedinngang, varelager, kjøkken og kantine)
  • Avvikle og selge bygg D og bygg K
  • Innarbeide arealer for OsloMet  

Les mer om byggetrinn 3 på Sunnaas sykehus