Økt behov for rehabilitering krever at vi tenker nytt

Under Arendalsuka inviterte Sunnaas sykehus og KS til diskusjon om hva som skal til for å lykkes med teknologi og digitale rehabiliteringsløsninger i hele landet. Eksemplene, samtalene og refleksjonene gir grunn til optimisme for en god, bærekraftig og forhåpentligvis mer digital helsetjeneste i årene som kommer.

Publisert 21.08.2023
Sist oppdatert 19.03.2024

​Se debatten​ fra Arendalsuka 2023

Vi står foran en felles utfordring. Det blir færre helseansatte per pasient og budsjettene vil fortsette å være stramme. Samtidig vil flere trenge rehabilitering, både i sykehus og hjemme i kommunen. Da kan ikke vi jobbe som før – vi må tenke nytt.

Se debatten: Økt behov for rehabilitering krever at vi tenker nytt

 

Teknologi og digitale verktøy byr på nye mu​​​​ligheter

For å vise at det nytter å tenke nytt både med nye løsninger og hvordan man kan ta i bruk eksisterende teknologi på nye måter, presenterte vi to eksempler som viser hvordan vi digitalt kan nå pasienter over det ganske land. 
 
På Studio 99​ kan pasienter delta på digital gruppetrening sammen med andre i sanntid. Deltakerne kobler seg på hjemme og bruker energien på øvelsene, ikke på å komme seg til og fra treningslokalet. Personvern, pasientsikkerhet og medisinsk klarering er viktige elementer i tilbudet.
 
Et annet tilbud er telelogopedi, der slagpasienter får språktrening med logoped på skjerm, som et supplement til annen behandling. 
- Det er viktig at pasienter som har problemer med språket (afasi) etter et hjerneslag kommer tidlig i gang med behandlingen og at de får intensiv språktrening, sier forsker og avdelingsoverlege Hege Prag Øra. Dessverre vet vi at det i mange kommuner ikke finnes et logopedtilbud, eller at tilbudet er mangelfullt. Forskningen som er gjort ved Sunnaas sykehus på telelogopedi, gitt i kombinasjon med ordinær behandling, viser at telelogopedi gir god effekt og kan være en bra løsning for å tilby intensiv språktrening til dem som trenger, der de​ trenger det og når de trenger det. 
 
I samtale med bruker Marit Grimsrud ble det tydelig at løsninger som gjør at man unngår reising og belastningen det medfører, har stor verdi. Marit har deltatt på Studio 99 og opplevd økt effekt og nytte av treningen gjennom digitale flater.

Hvordan få flere til å ta i bruk de gode løsning​​er?

Teknologi og digitale verktøy byr på nye muligheter, men også utfordringer. Løsningene skal være trygge og enkle å bruke, både for pasient og behandler. Leverendørene må forstå brukernes behov og forstå hvordan løsningen passer inn i en klinisk hverdag. Det kan være krevende for helsepersonell i sykehus og kommuner å ta i bruk nye systemer og måter å jobbe på i en allerede travel arbeidshverdag.  
 
Ofte strander det på infrastruktur og teknisk eller administrativ støtte. Kristin Standal, ansvarlig for innføring av velferdsteknologi i KS, etterlyser flere fellesløsninger. 
- Skal vi klare å få til sømløs samhandling rundt et tilbud må vi ha mulighet for å dele digitalt, dele informasjon. Før vi får det så blir kostbart, komplekst og krevende. Det er helt avgjørende for at vi skal kunne drive offentlige tjenester effektivt, påpeker Standal.

​Det handler om samarbeid på tvers av fag og sektor

​- Ofte innfører vi teknologi, sier lykke til og tror jobben er gjort, men den er ikke det, sier Terje Wistner, avdelingsdirektør e-helse i KS. Vi må fortsette å jobbe sammen etter at vi har fått det på plass også. Dette er et livsløp. Dette er ikke noe vi kan løse alene. Samarbeid mellom veldig mange må til. 
 
Det er dekan Gro Jamtvedt ved storbyuniversitet OsloMet enig i. Hun og OsloMet er sterkt engasjert i initiativet Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC)​. Målet er å etablere et internasjonalt, ledende forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innenfor spesialisert rehabilitering. Det skjer i form av tett samarbeid og avtaler mellom en rekke samarbeidspartnerene. Utvikling av nye rehabiliteringsløsninger skal skje i et nært samarbeid med brukere. 
 
To menn og en kvinne i samtale på en scene

Fra venstre, Terje Wistner, avdelingsdirektør e-helse i KS, Einar Magnus Strand, adm.dir. Sunnaas sykehus HF og Gro Jamtvedt, dekan OsloMet 

Jamtvedt trekker frem behovet for et kunnskapskapsbasert og godt grunnlag for beslutningene når nye løsninger skal utvikles og tas i bruk. Til det trenger vi forskning.
- Kunnskap og utvikling gjennom forskning er en god måte å få solid basis når vi ruller ut. 
 
- God ledelse er en egen viktig suksessfaktor vi må ta inn, sier Einar Magnus Strand, administrerende direktør på Sunnaas sykehus. Den teknologiske utviklingen går superraskt. Vi må gi ansatte mer tid og anledning til å utvikle egen teknologikompetanse. Digital helsekompetanse må inn allerede i grunnutdanningen.
 
Det ligger et stort krav til samhandling på tvers av sektorer og nivåer - og med leverandører og brukere. Gjennom samarbeid kan vi sikre likeverdige, bærekraftige rehabiliteringstjenester i fremtiden. 

Vil ​​du vite mer om tema og løsninger diskutert i debatten?

  • ​informasjon fra Studio 99 om kontaktinformasjon og erfaringsseminar om digital gruppetrening?

  • kontaktpersoner og videre utvikling av telelogopeditilbudet?

  • samarbeid og konferanser knyttet til Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC)? 

Vil du vite mer? Registrer deg her​

Seks personer sitter på en scenen og snakker sammen

Debatt under Arendalsuka. Fra venstre, ordstyrer Sveinung Tornås, Kristin Standal (KS), telelogoped Martine Tøsse, overlege og ph.d. Hege Prag Øra og idrettspedagog Nora Funkqvist fra Sunnaas sykehus og deltaker på Studio 99, Marit Grimsrud

​​