Nytt styre på Sunnaas sykehus HF

Helse Sør-Øst har oppnevnt Elisabeth Enger som ny styreleder på Sunnaas sykehus. Hun får med seg tre nyoppnevnte styremedlemmer. Nestleder Eva Bjørstad og de tre ansatterepresentantene fortsetter.

Publisert 26.02.2024
Portrettbilde av Elisabeth Enger

Foto: KS

Elisabeth Enger er ny styreleder på Sunnaas sykehus

Elisabeth Enger var rådmann i Drammen frem til juli 2023. Hun har tidligere vært stabssjef og direktør i KS, rådmann i Lier og Bærum og jernbanedirektør i Jernbaneverket/Jernbanedirektoratet.

Med seg i styret får hun tre nye eieroppnevnte styremedlemmer. De har funksjonstid frem til februar 2026:

  • Styremedlem Bernadette Kumar, avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet 
  • Styremedlem Anders Debes, direktør medisin og helsefag, Vestre Viken 
  • Styremedlem Carl C. Thodesen, prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, OsloMet

Første møte med nytt styre er 13. mars 2024.

Mer om styret - Sunnaas sykehus HF