Nytt brukerutvalg

Det er valgt nytt brukerutvalg på Sunnaas sykehus HF med tiltredelse 1. januar 2024. Det nye brukerutvalget representerer en bred pasientgruppe. Noen er nye og noen har vært med en stund, men alle er svært motiverte til å bidra til det beste for pasienter og pårørende på Sunnaas sykehus. 

Publisert 18.12.2023
Sist oppdatert 31.01.2024

Takket av

Etter seks år i brukerutvalget, de siste to som leder, ble Øyvind Gerhardsen takket av styreleder Christl Kvam og administrerende direktør Einar Magnus Strand for en solid innsats på styremøtet 15. desember. En takk gikk også til Sadia J. Iqbal som avsluttet sitt verv.  

Nye krefter står klare til å ta over stafettpinnen, og det nye brukerutvalget vil bli ledet av Ingrid Njerve (Landsforeningen for ryggmargsskade (LARS) og Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)) som har vært nestleder den siste perioden.  

Sammen i lederteamet vil hun få med seg Emilie Duane Nordskog (Personskadeforbundet LTN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)) som nestleder.  

Tre nye medlemmer ble valgt inn; Catrin Alhaug, Roger Amundsen og Ole Ivar Berg – velkommen! 

Nye medlemmer

Brukerutvalget på Sunnaas sykehus de neste to årene består av følgende medlemmer

  • Ingrid Njerve (leder)
  • Emilie Duane Nordskog (nestleder)
  • Jenny-Irene Holte
  • Marianne Graham Hjelmen
  • Catrin Alhaug (ny, Momentum og FFO)
  • Roger Amundsen (ny, Hjerneslag og SAFO)
  • Ole Ivar Berg (ny, Personskadeforbundet og FFO) 

Fra Sunnaas sykehus er Anita Moe Larsen (kommunikasjonsdirektør) ledelsens representant, og Ingeborg Guttormsgaard (spesialrådgiver adm) er koordinator for utvalget. 

Vi ønsker de nye medlemmene velkommen til brukerutvalget, takker for at de som har vært med en stund fortsetter og ser frem til et godt samarbeid i 2024. 

sunnaas.no: Brukerutvalg