Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt for behandling av senfølger etter covid-19

Ved Akershus universitetssykehus er det etablert et forskningsprosjekt der det prøves ut behandling for senfølger etter covid-19.

Publisert 03.02.2023

Om prosjektet​​

Det er ganske vanlig med senfølger som slitenhet, konsentrasjonsvansker og tungpust etter covid-19, og derfor nødvendig med forskning for å finne ut hvordan slike senfølger best kan behandles, og på hvilket nivå. 

Du kan delta hvis

  • ​Du har gjennomgått infeksjon med koronavirus (påvist ved PCR eller serologi, blodprøve) 
  • Du har hatt symptomer (som slitenhet, konsentrasjonsvansker og tungpust) minst 6 måneder etter infeksjonen med koronavirus
  • Disse symptomene gjør at du hemmes i vanlige, daglige aktiviteter, som jobb, samvær med familie/venner, fritidsaktiviteter, osv. 
  • Du er mellom 18 og 70 år

Du kan ikke delta hvis

  • du har langvarige symptomer og nedsatt funksjon mest sannsynlig har en annen årsak en covid-19. 
  • Du har fått påvist skader på indre organer pga. alvorlig koronavirusinfeksjon
  • Du er gravid
  • Du er sengeliggende
  • Du ikke kan snakke norsk 

Dersom du er interessert i å delta, kan du ta direkte kontakt med forskningssekretær på Akershus universitetssykehus på telefon 48022486 eller mail minirico@ahus.no​

Mer informasjon om prosjektet