Sunnaas sykehus HF og OsloMet samarbeid

Sammen for fremtidens rehabiliteringstjeneste

Intelligent Helse-konferansen på OsloMet den 19. og 20. oktober markerte en betydningsfull begivenhet i helsesektoren, hvor fokuset på nye løsninger og teknologi innen rehabilitering stod sentralt.

Publisert 24.10.2023

Konferansen var et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF og OsloMet, og var den første i en rekke av flere.

I en tid hvor helsetjenesten står overfor økende utfordringer, er det avgjørende å utforske innovative tilnærminger for å sikre bærekraft og effektivitet. Konferansen tok for seg betydningen av å omfavne nyvinninger i rehabilitering for å forme en mer bærekraftig helsetjeneste for fremtiden.

Sunnaas sykehus HF har etablert Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC), en samarbeidsplattform for å fremme forsking, utdanning og innovasjon innen rehabilitering. OsloMet og Nesodden kommune er to av flere viktige partnere og sammen skal vi løfte rehabilitering oppover helsetjenesteagendaen. Målet er å få kunnskap om hva som fungerer, utvikle og styrke utdanning innen rehabilitering og være i forkant av innovasjon og utvikling i feltet.

På konferansen sto disse tre aktørene sammen på scenen. Adm dir på Sunnaas, Einar Magnus Strand åpnet programmet, og ble etterfulgt av viserektor Carl Christian Thodesen fra OsloMet og Cathrine Kjenner Forsland, ordfører i Nesodden kommune, som stemte i.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
De tre hovedsamarbeidspartnerne i SRC åpnet konferansen sammen. Einar Magnus Strand sammen med Nesoddenordfører Cathrine Kjenner Forsland og vise-rektor på OsloMet, Carl Christian Thodesen.

Konferansens konferansierer og drivkrefter, Anne Catrine T. Martinsen fra Sunnaas sykehus og Vibeke Telle-Hansen fra OsloMet hadde mye bra å by på og programmet var fullspekket av forelesere av høy kaliber fra inn- og utland. Vi fikk kunnskap om innovasjon som skjer her og nå, og er i bruk, men vi ble også tatt med inn i fremtiden.

Professor Chwee Teck Lim fra National University of Singapore (institute for Health Innovation and Technology) viste oss blant annet hvordan sensorteknologi vil gjøre at vi kan kjenne og føle på objekter uten å være på samme sted. Dette er både fascinerende og skremmende. Fra California var professor Albert «Skip» Rizzo med på skjerm og delte hva som er mulig med VR, både det som er tilgjengelig nå og hvilke muligheter som ligger i fremtiden. Samt flere dyktige og anerkjente forelesere som delte utdrag fra sine prosjekter og fagfelt.

Tidslinje
Professor Chwee Teck Lim, direktør på Institute for Health Innovation and Technology på National University of Singapore.

Alt fra personlig medisin til robotikk ble presentert på konferansen, og det med pasienten i fokus. Våre egne forskere Marianne Løvstad, Linda Sørensen, Thomas Glott, Hege Prag Øra og Martin Matre delte erfaringer fra sine prosjekter, og demonstrerte hvilken solid innsats Sunnaas gjør for å være i forkant innen rehabiliteringsforskning og innovasjon. 

I tillegg presenterte OsloMet flere spennende og viktige forskingsprosjekter som har, og vil ha, betydning i videre samarbeid i SRC.

Konferansen bød på læring på flere plan, - strategisk og faglig. Pausene ga oss mulighet til å diskutere og nettverke, i tillegg til at flere utstillere lot oss teste utstyr og løsninger.

Slike møteplasser er viktig av flere grunner. Den ga oss godt faglig påfyll og inspirasjon, deling av kunnskap og en titt inn i fremtiden. For å være relevant må vi holde oss oppdatert, være fremoverlente og interessert i det som skjer, og det ga denne konferansen oss alle muligheter til. 

En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Her er den driftige gjengen som gjorde det mulig (f.v.): Vibeke Telle-Hansen, Thea Ørneseidet, Anne Catrine Trægde Martinsen, Ingeborg Austrått Guttormsgaard og Amelie Werkhausen.