Mål og aktiviteter med pasienten i sentrum

Innovasjonspartnerskapet MAP er i mål

Det er med stor glede Sunnaas sykehus HF og Diffia kan presentere det fullførte innovasjonspartnerskapet MAP (Mål og aktiviteter med pasienten i sentrum).

Publisert 04.06.2024

Partnerskapet munnet ut i løsningen Nimble Pathway, som nå er akseptert av Sunnaas, og dermed tilbys til alle helseforetak i Helse Sør-Øst. 

 Om innovasjonspartnerskapet MAP 

  • Målet var å utvikle en digital løsning for samhandling mellom pasient og helsepersonell.
  • Løsningen skulle bidra til en god målstyrt prosess under gjennomføringen av lengre behandlingsforløp, og løsningen skulle bidra til økt eierskap hos pasienten 

 Om løsningen Nimble Pathway 

  • Desktop og mobil arbeidsflate for helsepersonell, koblet sammen med pasient enten de er hjemme eller på sykehuset, og tett integrert med systemer som DIPS, Outlook mm. 
  • Klinikere kan bruke løsningen til behandling, samhandling og planlegging.
  • Pasienten får helhetlig oppfølging med planer, aktiviteter, mål mm. 
  • Løsningen kan integreres med Nimble Homewards for DHO, for de helseforetakene som benytter seg av dette.

Brukertesting av løsningen 

Løsningen som er utviklet er på god vei til å løse behovene beskrevet i innovasjonspartnerskapet. Brukertester viser at løsningen er intuitiv for pasientene, som i brukertester sier at kalenderfunksjon og muligheten for å følge egne mål, aktiviteter og delmål er funksjoner de har savnet.  

Det er også positivt at muligheten for å chatte med sitt team gir økt samarbeid. Klinikere som har vært med å utvikle og teste MAP uttaler at planlegging, dokumentasjon og logistikk rundt hver enkelt pasient vil være forløsende ved å ta i bruk den utviklede løsningen. Teamkoordinatorer og leger har uttalt under brukertester at den målstyrte rehabiliteringen blir mer tydelig for teamet, og vil langt på vei kunne løse behovet for et verktøy for å understøtte målrettet rehabilitering sammen med pasient.  

Sunnaas og Diffia ønsker også å legge til rette for møter med helseforetak som ønsker ytterligere informasjon og demonstrasjon av løsningen, samt detaljer rundt vilkår og prismodell for Nimble Pathway.