Hvordan skal vi lykkes med digital samhandling?

Konklusjonen under EHiN konferansen i Oslo denne uken er at det er et stort behov for felles, nasjonale plattformer for å lykkes med digital samhandling.

Publisert 10.11.2022

​​- ​Det er fortsatt et stort behov for en felles, nasjonal plattform, når det gjelder digital samhandling i helsetjenesten. ​Det gjelder for sykehusene seg i mellom, fra sykehusene til kommuner og fra sykehusene til andre sektorer som NAV. Men aller viktigst er at løsningene må være enkle og brukervennlige for pasienter og pårørende. Det sa innovasjonssjef Sveinung Tornås, da han denne uken innledet på den store EHiN-konferansen i Oslo.

Han understreket at videokonferanser brukt i behandling og i rehabilitering stiller helt andre krav, enn tradisjonelle løsninger vi kjenner fra administrativ eller forretningsmessig samhandling. – Vi skal tilby likeverdige tjenester. Da må videokonferanseplattformene helsetjenesten bruker, være sikre og ha en lyd og billedkvalitet som ikke gir grunnlag for i verste fall fatale misforståelser, poengterte Tornås.

Han sa også at det fortsatt er et stykke igjen før finansieringsordningene støtter den ønskede utviklingen. – Oppstarttaksten må øke, og det må for eksempel inkluderes takst for lån av utstyr, der det trengs, sa Tornås.


   ​