Gaming kan gi helsegevinst for personer med ryggmargskade

I en studie gjennomført ved Sunnaas sykehus HF, publisert i det anerkjente, internasjonale tidsskriftet Spinal Cord, er konklusjonen at exergaming (aktivt videospill) kan være en passende form for kondisjonstrening, som kan gi helsegevinst for pasienter med ryggmargsskade.

Publisert 26.04.2023
Sist oppdatert 08.05.2023

​​Exergaming som treningsform?

Exergaming (slik som X-box Kinect, Nintendo Wii, VR Oculus Rift, boxing) er skjermbaserte dataspill, som krever aktivt bruk av flere større muskelgrupper. 

Det har vært usikkert om denne treningsformen kan utføres med en treningsintensitet som kan gi en helsegevinst.

I en tversnittstudie gjennomført ved Sunnaas sykehus har 24 personer med ryggmargskade (alle rullestolbrukere) gjennomført en treningsøkt som besto av 45 minutter skjermbasert dataspill.

Forut for testen ble deltagerens maksimale oksygenopptak (VO2maks) målt ved bruk av armsykkel. Utholdenhetstrening som utføres på 50-80 prosent av VO2maks regnes ifølge faglitteraturen som moderat/høy treningsintensitet. Trening på moderat/høy intensitet kan gi en helsegevinst dersom treningen utføres over lengre tid. 

Resultatene i denne studien viste at deltagerne i løpet av en treningsøkt på 45 minutter med exergaming, var på moderat eller høy treningsintensitet i (gjennomsnittlig) 30 minutter.

Konklusjon

Konklusjonen i studien er at exergaming er en form for kondisjonstrening som kan utføres med en intensitet som kan gi en helseeffekt til personer med ryggmargskade som sitter i rullestol, og muligens tilsvarende diagnosegrupper. 

Tversnittstudien som er publisert i det anerkjente, internasjonale tidsskriftet Spinal Cord, er et produkt av et godt tverrfaglig samarbeid mellom klinikk og forskningsavdelingen (klinisk fysiologisk lab) ved Sunnaas sykehus i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. 

Les hele studien her​​​

Ny studier er under planlegging

​​Exergaming er lett tilgjengelig, billig og kan gjøres hjemme, alene eller sammen med andre. Sunnaas sykehus har nå søkt midler til å kunne gjennomføre en longitudinell studie. I den planlagte studien skal spillkonsoller utplasseres i hjemmene til rullestolbrukere for å undersøke effekten av slik trening hjemme over tid. Planen er at deltakerne skal trene minimum 45 minutter, to ganger i uken.

Vil du vite mer, ta kontakt med Matthijs Wouda, Spesialfysioterapeut​ på Sunnaas sykehus.​​​​