Fra likepersonsarbeid til politikkpåvirkning

Onsdag 12. oktober deltok mange brukerorganisasjoner i det årlige dialogmøtet på Sunnaas sykehus. Et av målene for møtet er at organisasjonene skal bli kjent med hverandres prioriterte områder og utfordringer.

Publisert 17.10.2022
Sist oppdatert 19.03.2024
​ – Organisasjonene jobber ganske likt. De arrangerer sosiale møteplasser og gjennomfører aktiviteter for medlemmene, mange driver likepersonsarbeid, og de påvirker på ulike måter myndighetene til å satse mer på rehabilitering. Også utfordringene som beskrives er nokså like. Det handler om nok ressurser og kapasitet til å gjøre alt det er behov for, og dessuten at det ikke er lett å få med seg ungdommer og unge voksne. Det sier Øyvind Gerhardsen i Sunnaas sykehus sitt brukerutvalg. 

​​Viktigst å være ung, ikke en diagnose

Ungdom og brukerorganisasjonene ble diskutert i egne gruppediskusjoner.
–Det er viktig å huske på at det å være ung, er viktigere for unge, enn diagnosen de har. Vi må arrangere aktiviteter som ungdom selv ønsker. Hva med for eksempel å arrangere et coctailkurs, sa Siri Bolstad fra LARS Øst/Oslo. Hun la vekt på at det er ungdommen selv, som vet hva som er attraktivt. 
 
Fra gruppediskusjonene ble det også understreket at ungdom må inn i styrene. Dessuten må det velges kanaler som instragram og tiktok, for å tiltrekke seg denne gruppen. Og ikke minst må språket som brukes tilpasses unge mennesker.
Nærbilde av to ungdom,  Jonas og Johanne. Tatt mot en vegg med kunst bak

Jonas og Johanne fra ungdomsrådet på Sunnaas er enige: Det viktigste som ung er å få lov til å være det. Dette på tross av ulike diagnoser eller utfordringer. -Vi er ungdom. Vi er ikke diagnosen vår.

Kv​alitet er viktigst

Hjemmerehabilitering var det andre temaet som ble diskutert. 
 
–Det er mange fordeler og ulemper med at det nå går i retning av «at det som kan gjøres hjemme, skal gjøres hjemme». Det sparer reisetid, og tid til andre forberedelser knyttet til forflytning. Men en slik utvikling må skje gradvis, og det tekniske utstyret må fungere med lav terskel. Dessuten er det klart at det sosiale rundt å møtes fysisk i et rom, i mange tilfeller er viktig. Det kan også være lettere å konsentrere seg om konsultasjonen når man møtes fysisk, og ikke digitalt. I hjemmet vandrer tankene lettere til planer for dagens middag eller lufting av hund, oppsummerer Gerhardsen. 
 
Brukerorganisasjonene understreket også at kvaliteten på rehabiliteringen må være viktigst, og ikke at hjemmerehabilitering gjennomføres fordi det sparer penger.

​​Brukerinnspill
Klinikksjef Kathi Sørvig ga informasjon om viktige aktiviteter som kommer framover. 
 
–Det er særlig tre viktige prosesser som nå pågår. Det er arbeidet med ny fagplan for rehabilitering​ som Helse Sør-Øst har satt i gang. Her vil det bli høring til våren. Videre pågår arbeidet med ny helse- og samhandlingsplan fra Regjeringens side​. Her skal det etter sigende komme et eget kapittel om rehabilitering. Det trengs innspill fra brukerne i dette arbeidet, sa Sørvig. 
 

Hun minnet også om at Riksrevisjonen (RR) er i gang med en ny forvaltningsrevisjon som omhandler rehabilitering. Rapporten fra RR vil legges fram for Stortinget neste høst, sa hun.

Dialogmøte arrangeres av Sunnaas sykehus i samarbeid med Brukerutvalget og Ungdomsrådet.

Invita​​​sjon til frokos​​​t​​seminar

Brukeroganisasjonene er opptatt av hva må til for å sikre at flest mulig kommer tilbake til egnet arbeid etter alvorlig sykdom eller skade. ​De ønsker derfor flest mulig velkomne til frokostseminaret Litteraturhuset 3. november. 
 
Her skal en erfaringskonsulent, en ​seksjonssjef fra NAV, en forsker og fagsjef i psykologi og en rådgiver fra FFO skal diskutere hva som må til for å sikre at dette skjer.