Forskningsstøtte til studien «Effekt av gradert fysisk aktivitet ved milde hodetraumer»

Overlege Lars Nysether ved Sunnaas sykehus HF har mottatt forskningsstøtte fra Stiftelsen Dam, til sin studie på fysisk aktivitet ved milde hodetraumer. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid mellom forskere ved Sunnaas sykehus og Oslo Universitetssykehus.

Publisert 25.10.2022
Sist oppdatert 24.11.2022

​​Årlig rammes 10 - 15 000 personer av lett traumatisk hodeskade. Ca. 30 % får vedvarende plager, betegnet som post-commotio symptomer (PCS), ofte av en grad som betydelig reduserer mulighet for personlig livsutfoldelse. Vanlige symptomer er hodepine, svimmelhet, synsforstyrrelser, redusert balanse, lys- og lydømfintlighet, søvnvansker, angst, depresjon og fatigue. Et vanlig symptom etter milde hodetraumer er også aktivitetsintoleranse og mange pasienter vegrer seg for å drive fysisk aktivitet i redsel for å bli dårligere. Samtidig er det kommet ny kunnskap som indikerer at gradert fysisk aktivitet kan være hjelpsomt.

Økt kunnskap om effekt av gradert trening og underliggende nevrobiologiske mekanismer ved lette hodeskader vil bidra til å gi et bedre grunnlag for å utvikle retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging hos denne pasientgruppen.

«Dette er et viktig og nyttig forskningsprosjekt for å få mer informasjon om denne pasientgruppen, og det er derfor gledelig at Sunnaas og OUS har fått denne tildelingen», sier Anne Catrine Trægde Martinsen, Forskningsdirektør, Sunnaas sykehus HF

​​Søknadssammendrag - Effekt av gradert fysisk aktivitet ved milde hodetraumer​