Forskningssamarbeid OsloMet, Singapore og Sunnaas sykehus

Tirsdag var vi fikk vi besøk av en delegasjon av klinikere og forskere fra National University of Singapore og Singapore Institute of Technology. Besøket var et direkte resultat av samarbeidet mellom OsloMet og Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC).

Publisert 16.06.2023
Sist oppdatert 18.06.2023

​​Formål  

Besøket hadde flere formål:
  • ​​Introdusere klinikere og forskere fra Sunnaas for forskere fra Singapore og deres arbeid.
  • Knytte tettere bånd mellom OsloMet, og deres internasjonale forskningsmiljøer, og Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC).   
Bli bedre kjent med det sterke kliniske- og forskningsmiljøet på OsloMet.   
Gruppebilde på takteraasse med oslofjorden i bakgrunnen

​​
Felles utfordringer 
Rask aldrende befolkning, mangel på helsepersonell, økende antall kroniske sykdommer er verdensomspennenende utfordringer. Skal vi sikre ressurser og kvalitet på fremtidens helsetjenester må helsesektoren, innovasjonsmiljøet, utdanningssektoren og det private næringsliv samarbeide på tvers av landegrenser. Det var bakgrunnen for at OsloMet inviterte sitt forsknings- og innovasjonsnettverk fra Singapore til Norge.  

 En hel dag var satt av til å besøke Sunnaas hvor hovedtemaet var prosjekter spesielt rettet mot digitale helsetjenester.  

Forbedre menne​​skers liv 

-Den viktigste oppgaven til oss forskere er at vårt arbeid skal forbedre andre menneskers liv, sa forskningsdirektør Anne Catrine Trægde Martinsen da hun innledet seminaret.  –Med dette seminaret fikk vi store profiler som presenterte for oss i vårt auditorium, vi fikk formidlet vår forskning til dem – og vi fikk tid til å mingle og bli kjent. Ved å introdusere forskningsmiljøer for hverandre på denne måten legges det til rette for fremtidig tverrfaglig samarbeid, sa hun.  ​

Spennende problems​tillinger 

Arve Opheim var en av forskerne som var til stede i auditoriet. Til daglig er han dosent i rehabiliteringsmedisin ved Gøteborgs Universitet, i tillegg til at han leder forskningsgruppen Bevegelse og funksjon i en 20% stilling.   

– Det var givende å møte mange engasjert og dyktige forskere med stor kompetanse og med spennende og interessante vinklinger på flere problemstillinger som jeg tror vi kan jobbe videre med, oppsummerte Arve. –Vi fikk b.la. høre om en interessant måte å undersøke forholdet mellom dosering av behandlingsinnsats og respons hos pasienten. Der tror jeg vi kan utvikle oss mye, og lære mye som kan ha potensiale til å gjøre behandlingene enda bedre. Vi så også eksempler på smarte tekstiler som kan sys inn i bukser eller strømper, og som kan måle leddbevegelser under ulike aktiviteter, avsluttet han.  ​​

​Disse deltok 

På seminaret deltok 23 forskere og klinikere fra National University of Singapore og Singapore Institute of Technology, en delegasjon fra OsloMet ledet av dekan ved fakultetet for helsevitenskap Gro Jamtvedt og en delegasjon fra Sunnaas sykehus ledet av adm.dir Einar Magnus Strand og forskningsdirektør Anne Catrine Trægde Martinsen.