Fatigue: En kompleks tilstand

I mer enn 100 år har forskere og medarbeidere i helsetjenesten interessert seg for begrepet fatigue. Likevel er det i dag vanskelig å finne presise definisjoner.

Publisert 15.09.2022
Sist oppdatert 24.11.2022
Portrettbilde av John DeLuca

Professor John DeLuca

​​ - Spør du friske mennesker om de har fatigue, så svarer 40 prosent ja. Samtidig er det mange sykdommer og tilstander som gir fatigue, som kreft, hjertesykdom og MS. Hvilke symptomer har disse til felles, hvordan skal vi definere fatigue og hvordan kan vi måle bedring, når vi ikke kan beskrive tilstanden entydig? spør professor John DeLuca ved Rutgers New jersey Medical School, når han innledet på rehabiliteringskonferansen i dag.​

- Fatigue er en kompleks tilstand som det ikke finnes enkle forklaringer på, slår han fast.

Fatigue kan forsterke evnen til å prestere 

Professor DeLuca mener videre at forestillingen om at fatigue alltid påvirker evnen til å prestere, heller ikke er tilfelle.

- Noen med fatigue vil faktisk oppleve en forsterket evne til å prestere, sa han. 

Ettersom det er vanskelig å finne en god presis definisjon, mener professoren at behandlere må interessere seg for å differensiere fatigue fra andre tilstander, som depresjon og søvnmangel. - Det kan hende at fatiguen som pasienten rapporterer, forsterkes eller har sin årsak i for eksempel søvnmangel, mener DeLuca.

​Legemid​ler virker ikke

Han skiller mellom primær og sekundær fatigue.

- Primær fatigue for eksempel som følge av MS, kan faktisk påvises ved MR av hjernen. Mange studier har sett på effekt av legemidler på denne type fatigue. Det virker nå sikkert at legemidler ikke har den ønskede effekt, heller tvert imot, ettersom det gir ulike bivirkninger. 

Derimot ser det ut til at tilpasset trening og kognitiv adferdsterapi, virker. Å jobbe med pasientens motivasjon er også sentralt. - Hva slags adferd er det pasienten ønsker mer av? Hvordan kan den eventuelt tilpasses? Og belønnes? Men motivasjonen må komme innenfra, og ikke være noe som blir «dyttet på» pasienten, understreker DeLuca. ​​