E-læringskurs om klinisk bruk av video

Sunnaas sykehus har utviklet to e-læringskurs for klinikere om bruk av videokonferanse i konsultasjoner og møter med pasienter. Kursene er åpent tilgjengelig for alle.

Publisert 21.09.2023
Sist oppdatert 11.04.2024

Kvalitet​​​​​ og pasientsikkerhet ved klinisk bruk av videokonferanse   

Videokonsultasjoner og videomøter kan bidra til å gi en mer likeverdig helsetjeneste til pasientene, uavhengig av hvor de bor. Helse Sør-Øst er tydelig i sine føringer til alle helseforetak, bruken av videokonsultasjoner skal opp. 
 
Pasientene er også tydelige på at de ønsker seg flere digitale helsetjenester. På Sunnaas sykehus har derfor videokonsultasjoner lenge vært en prioritert satsning.

Men det betyr ikke nødvendigvis at en videokonsultasjon eller videomøte har god kvalitet bare fordi kamera fungerer, sier faglig ansvarlig for tjenesteteam digital hjemmeoppfølging, Hilde Sørli. 

To nye e-læringskurs til​gjengelig  

Med støtte fra Helse Sør-Øst har tjenesteteamet utviklet to e-læringskurs med tilhørende sjekklister for å sikre høy kvalitet på videokonsultasjoner og videomøter. Kursene er tilgjengelig for alle. Helsepersonell i Helse Sør-Øst kan registrere og få godkjent kurset via Læringsportalen. Kursene tar ca. 20 min å gjennomføre. 
 
- I kursene lærer du hvordan du sikrer høy kvalitet og etablerer god kontakt med pasientene i videokonsultasjoner og videomøter. Du får også tips fra psykologspesialist Reidar Hjermann om hvilke vurderinger og forberedelser du bør gjøre, og hva du skal gjøre om pasienten skulle få et illebefinnende, sier Sørli. 

 

A​​lle kan bruke videokonferanse

Spesialsykepleier Stine Storrud følger opp personer med hjerneskader og ulik grad av kognitive endringer på Sunnaas sykehus. 

​- Når pasienten har kognitive endringer og får til dette, og jeg som kliniker som nærmer meg senioralder får det til, da kan alle bruke videokonferanse, sier hun. 

​Stine Storrud har gjennomført flest videokonsultasjoner av alle i sykehuset. I denne videoen deler hun råd og erfaringer. 

Spesialsykepleier Stine Storrud ved Sunnaas sykehus HF gjennomfører rundt 1000 videokonsultasjoner i året. I denne videoen forteller hun om sine erfaringer med videokonsultasjoner.