Disputas: Videokonferanseoppfølging av trykkskade

Videokonferanseoppfølging av trykkskade er et trygt behandlingsalternativ. Det visere funn fra Ingebjørg Irgens doktorgradsarbeid. Funnene kan ha stor betydning for hvordan man skal prioritere langtidsoppfølging, og særlig for personer med mer komplekse behov.

Publisert 20.06.2023
Sist oppdatert 22.06.2023

Den 14, juni forsvarte Ingebjørg Irgens, overlege ved Sunnaas sykehus, sitt doktorgradssarbeid ved Universitet i Oslo. 

Public Defence: Ingebjørg Irgens

Betyd​ing for prioritering av langtidsoppfølging

Trykkskade er et alvorlig problem blant personer med ryggmargsskade. Sår, særlig trykksår/trykkskade, kan få store konsekvenser for den enkelte, både fysisk, medisinsk og psykososialt. Begrensninger i kroppsfunksjoner og -strukturer, i aktivitet og deltakelse samt personlige faktorer og faktorer i omgivelsene kan ha betydning for forebygging og heling av sår. Forebygging og behandling av sår krever ofte en livsstilsendring, på kort og lang sikt. 

Mer om sårbehandling​

Irgens og hennes team har bidratt med ny kunnskap innen telemedisin og behandling av trykkskader hos personer med ryggmargsskade.​ Irgens konkluderer med at videokonferanseoppfølging ser ut til å være et trygt fjernbehandlingsalternativ. Funnene kan ha stor betydning for hvordan man skal prioritere langtidsoppfølging, og særlig for de med mer komplekse behov.

​Vel gjennomført disp​​​utas

Irgens leverte en fremragende disputas. Bedømmelseskomitteen kommenterte etter prøveforelesningen at de sjelden hadde hørt en prøveforelsning med så stort praktisk potensial,  

- Dette arbeidet er viktig for å få en dypere forståelse av behov for forebygging og behandling av trykksår. Det gir viktig input til videreutvikling av behandlingstilbudet, sier forskningsdirektør på Sunnaas sykehus, Anne Catrine Trægde Martinsen. ​

Digital versjon av avhandlingen_Ingebjørg Irgens

Kvinne i legfrakk utendørs

Ph.d. Ingebjørg Irgens. Foto Anne Daae Sæle/Sunnaas sykehus HF