Disputas: MR-baserte metoder kan hjelpe oss med å forstå og predikere kognitive vansker etter slag

Arbeidsminnevansker er en av de vanligste utfallene etter et hjerneslag, og kan inntreffe for så mange som 70 prosent. I sin doktoravhandling «Stroke and cognitive control: functional MRI, lesion characteristics and treatment response» undersøker psykolog og stipendiat Knut K. Kolskår hvordan MR-baserte metoder kan hjelpe oss med å forstå og predikere kognitive vansker etter slag.

Publisert 23.06.2023
Sist oppdatert 26.06.2023

Mer o​​​​m doktorgradsarbei​det​​​​

Disputas: Knut-Kristian Kolskår - Psykologisk institutt (PSI) (uio.no)​Samlet underbygger avhandlingen viktigheten av hjernens kontrollnettverk for kognitiv funksjon, og at slag-relaterte endringer som påvirker dette nettverket direkte og indirekte kan føre til kognitive vansker.​​ 

Vi​ktig og metodologisk kompleks avhandling

- Knut K. Kolskår forsvarte under disputasen en viktig og metodologisk kompleks avhandling som ligger i grensesnittet mellom grunnforskning, ​eksperimentalpsykologi, kognitiv nevrovitenskap, nevropsykologi og rehabilitering. Gratulerer til Knut og forskningsgruppen - vel blåst med flott innsats, sier fagsjef psykologi ved Sunnaas sykehus,​ Marianne Løvstad.
Pressemelding fra Psykologisk institutt (UiO) om Kolskårs disputas

Tre disp​utaser utgått fra Sunnaas sykehus siste uke

​Knut K. Kolskår står for den tredje doktorgradsavhandlingen utgått fra Sunnaas sykehus den siste uken. 

​- Det er stort for Sunnaas sykehus med tre disputaser på én uke. Disse viser tverrfagligheten Sunnaas er kjent for. Tema spenner bredt fra oppfølging av dysfagi og trykksårforebygging/behandling til Kolskårs disputas der det ble benyttet avansert funksjonell MR-avbildning for å karakterisere og monitorere behandlingsrespons etter hjerneslag i studien. Stort gratulerer til Knut med vel gjennomført disputas, sier forskningsdirektør Anne Catrine Trægde Maritinsen:
Disputas: Første doktorgrad i Norge i dysfagi​​
Disputas: Videokonferanseoppfølging av trykkskade​ ​​
Mann snakker i mikrofon foran en tavle

Ph.d. Knut K. Kolskår forsvarte doktoravhandlingen sin på strålende vis. Foto: Sunnaas sykehus HF

Smilende mann med blomster i hendene


​​