Disputas: Første doktorgrad i Norge i dysfagi

Gjennom sitt doktorgradsarbeid "Oropharyngeal dysphagia in adults" beriker fagsjef logopedi Maribeth Caya Rivelsrud fagfeltet med informasjon om hvordan spise- og svelgevansker (dysfagi) påvirker en pasients livskvalitet. Hun er første person i Norge med doktorgrad i dysfagi.

Publisert 21.06.2023
Sist oppdatert 19.03.2024

​Mer om doktorgradsarbeidet 

​Maribeth C. Rivelsrud, fagsjef logopedi på Sunnaas sykehus, forsvarte sin doktorgradsavhandling den 14. juni på Universitet i Gøteborg.

Første ​​doktorgrad i Norge om dysfagi

Spise- og svelgevansker (dysfagi) kan oppstå av ulike årsaker ved sykdom eller tilstand som omfatter vansker med munn-, tunge- og svelgemuskulatur, eller når nerveforsyninger til disse musklene svikter. ​

Personer i alle aldere kan få spise- og svelgevansker. Dysfagi kan ha alvorlig og uheldig effekt på helse og livskvalitet. Tidlig og grundig vurdering av spise- og svelgefunksjon er nødvendig for at et tilpasset behandlingstilbud kan igangsettes.

Dys​fagi-guru

Fungerende fagsjef logopedi på Sunnaas sykehus, Païvi Tupala, gratulerer og hyller den nybakte doktoren for jobben hun har gjort for fagfeltet.
- Rivelsrud er dysfagi-guru i Norge. Det er så fortjent at det er akkurat henne som ​nå får den første doktorgraden. Hun har holdt seg oppdatert og drevet fagfeltet videre helt siden hun kom til Norge fra USA på 90-tallet.
 
- Dette er en pioner ph.d. som dekker alle grunnleggende områder innen dysfagi, konstaterte bedømmelseskomiteen under disputasen.
 

Stor dag for forskningsmiljøet

​- Det er stort for forskningsmiljøet på Sunnaas sykehus å få Norges første doktograd i dysfagi. Rivelsruds arbeid gir oss en dypere forståelse av fagfeltet og viktig input til videreutvikling av tilbud. Det er planlagt flere prosjekter på dette området så vi kan se frem til flere spennende resultater fremover, sier forskningsdirektør på Sunnaas sykehus, Anne Catrine Trægde Martinsen.

 

Kvinne sitter ved et bord

Ph.d. Maribeth C. Rivelsrud har gjennomført Norges første doktorgrad i dysfagi. Forto: Sunnaas sykehus HF