Diffia valgt som leverandør i innovasjonspartnerskapet MAP

Innovasjonspartnerskapet MAP (mål og aktiviteter med pasienten i sentrum) har gjennomført konkurransefasen i innovasjonspartnerskapet, som endte med tildeling til Diffia.

Publisert 29.08.2022
Sist oppdatert 19.03.2024

​Etter gjennomføring av konkurransefasen gikk tildeling av den innovative anskaffelsen til Diffia 12.08.22. De blir dermed leverandøren som skal utvikle en løsning til bruk for pasienter og klinikere for å sikre en større inkludering av pasienten gjennom rehabiliteringsprosessen og en mer effektiv arbeidsprosess for klinikere i sykehuset.

Diffia er et norsk e-helseselskap med formål å levere moderne digitale tjenester til helsepersonell og pasienter på landets sykehus.

Innovasjonspartnerskapet går nå over i utviklingsfasen av prosjektet, med oppstart av utviklingen i september 2022.

Innovasjonspartnerskapet MAP er finansiert av Innovasjon Norge, og er et samarbeid mellom Sunnaas Sykehus HF, Høgskolen i Østfold og Nesodden kommune. Prosjektet gjennomføres med bistand fra Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp.

Bakgrunn for​​ innovasjonspartnerskapet MAP

​Rehabilitering har som mål å forbedre funksjon i hverdagen. Arbeidet med å sette riktige mål og gode tiltak for å nå disse, er derfor svært avgjørende. Dette må skje som et samarbeid, da pasienten best kjenner egne behov i hverdagen og helsepersonell har kunnskap om tiltak som kan bidra til måloppnåelse. Tett involvering av pasient/bruker er en forutsetning for måloppnåelse, og også viktig for å skape pasientens helsetjeneste. Mål og tiltak utgjør kjernen rehabiliteringsprosessen, og dermed også rehabiliteringstjenestene.

​En innovativ løsning bygget på brukerens mål, som kan følge brukeren gjennom forløpet, med god koordinering av rehabiliteringsprosessen, vil ha store kvalitative, helsemessige og økonomiske gevinster. Gjennom innovasjonspartnerskapet vil prosjektet ha som mål å utvikle en løsning som muliggjør dette.