Dialogmøte om overgangen mellom sykehus og kommune

I 2022 var det 116 kommuner som fikk skrevet ut mer enn fem pasienter fra Sunnaas sykehus til sine kommuner. Nå inviterer vi til digitalt dialogmøte med kommunene for å sikre og forbedre samhandlingen rundt utskrivelsene.

Publisert 09.02.2023

​​Vi ønsker å samle medarbeidere fra kommunene som har fått pasienter overført fra Sunnaas sykehus. Det kan være saksbehandlere og/eller medarbeidere som har hatt ansvaret for pasientens oppfølgning i kommunen og fastleger, og flere personer per kommune kan gjerne delta.

«Dialogmøtet skal på systemnivå diskutere hva som fungerer, hva som ikke fungerer, hvilke behov kommunene har og hva vi kan gjøre bedre sammen. I tillegg ønsker vi å skape en fast arena for samhandling og erfaringsutveksling», sier Kirsten Sæther, samhandlingssjef på Sunnaas sykehus. 

Invitasjon til dialogmøtet er sendt til 116 kommuner via deres postmottak. 

Se program og påmeldingsinformasjon på sunnaas.no​

     ​