Camp Sunnaas

3. - 6. juli arrangerer Nasjonal behandlingstjeneste for Locked-in syndrom (LIS) Camp Sunnaas for aller første gang.

Publisert 04.07.2023

​Det er første gang at campen for pasienter med Locked-in syndrom arrangeres på Sunnaas. ​Åtte LIS-pasienter med ledsagere flyttet derfor inn på sykehuset mandag 3. juli.

​Camp Sunnaas

Pasienter med Locked-in Syndrom er kognitivt som før, men de aller fleste har store lammelser, de kan ikke snakke, og de har store hjelpebehov. LIS-tjenesten ønsker å bidra til at pasientene får en meningsfull hverdag med aktiviteter tilpasset den enkelte. 

På Camp Sunnaas vil derfor pasientene og deres ledsagere delta på bassengtrening, VR-utprøving, båttur, natursti, konsert, foredrag og samtalegrupper mm. I tillegg inntas måltider sammen med andre, uavhengig av hva og hvordan du spiser. 

Underveis vil både pasienter, pårørende og andre ledsagere få tilbud om samtaler med sosionom og lege, i tillegg til at LIS-teamet er tilgjengelig under hele camp’en.

​Locked-in Syndrom

Den nasjonale behandlingstjenesten for rehabilitering ved Locked-in syndrom følger opp alle pasienter med LIS-diagnosen i et livsløpsperspektiv, både ambulant, via video og telefon. En gang i året arrangeres det seminar for pårørende og fagpersoner, i tillegg til Camp LIS for pasient, pårørende og fagpersoner/assistenter. 

Normalt sett får vi 1-3 nye pasienter hvert år, men vi har sett en økning de siste årene, og vi følger opp 35-40 pasienter pr nå. Teamet er plassert på avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI), der klinikkoverlege Frank Becker er fagansvarlig lege, og spesialpedagog Jane Svartskuren er koordinator. Teamet møtes hver uke, og har mer enn 100 utreiser i året, i tillegg til utallige videomøter og veiledning på telefon. LIS-teamet består av en ansatt fra hver faggruppe ; ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, lege, sosionom, spesialpedagog, logoped og sykepleier. 

Camp Sunnaas LIS arrangeres i samarbeid med avdeling for aktivitet, kultur, idrett og miljø (AKIM), i tillegg til tett samarbeid med ISS.