SCI- MT

Tidlig og intensiv motorisk trening for restitusjon av nervesystemet og fysisk funksjon hos personer med ryggmargsskade

Behandling som gir nevrologisk bedring, reduserer lammelser og øker funksjon, er viktig for personer med ryggmargsskade. Den mest lovende tiltaket som kan gjøre en varig forskjell i livet til personer med ny ryggmargsskade, er tidlig og intensiv motorisk trening rettet mot restitusjon av nervevev. Dette er en randomisert kontrollert multisenterstudie som drives av forskere ved universitetet i Sydney, Australia. Sunnaas sykehus er en av i alt 15 spinalenheter i 8 ulike land som deltar. For å finne ut om slik intensiv trening gir en varig forskjell, vil denne studien sammenligne en gruppe som, i tillegg til ordinær trening, får ekstra og intensiv motorisk trening med en gruppe som kun får ordinær trening.

Om studien

English version

Hensikten med prosjektet er å studere effekten av tidlig og intensiv motorisk trening på gjenoppretting av nevrologiske forbindelser og bedring av funksjon hos personer med nyervervet ryggmargsskade.

Vitenskapelig tittel

Tidlig og intensiv motorisk trening (sammenlignet med trening som vanlig) for restitusjon av nervesystemet og fysisk funksjon hos personer med ryggmargsskade

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter over 16 år innlagt til rehabilitering ved Sunnaas sykehus etter nyervervet ryggmargsskade, vil kunne inkluderes i studien dersom de fyller gitte kriterier.

Hva innebærer studien?

Pasienter som trekkes til kontrollgruppen, trener som vanlig. De som trekkes ut til treningsgruppen, vil i tillegg til ordinær trening, trene 12 timer ekstra pr. uke i 10 uker på kveldstid og i helgene med fysioterapeut.

Inkludering av pasienter ved sykehuset starter i januar 2022, og vi har påtatt oss å rekruttere 15 pasienter fram til sommeren 2024 der halvparten vil tilhøre treningsgruppen og halvparten kontrollgruppen.

Vår deltakelse er sponset av organisasjonen Wings for Life.

Vær oppmerksom

Ved deltakelse i studien må deltakeren være forberedt på minst 2 timers ekstra treningstid på ettermiddag/kveld og i helgene.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Vivien Jørgensen
mobil: 922 58 882
Vivien.jorgensen@sunnaas.no

eller

Ass. prosjektleder
Nina Enersen
Mobil: 418 60 239
Nina.enersen@sunnaas.no

Samarbeidspartnere

Sunnaas sykehus er eneste deltakende norske institusjon i denne studien.