HELSENORGE
 Innowalk-studien

Responser på bruk av ståstativ og Innowalk Pro hos pasienter med store funksjonsutfall etter hjerneskade?

Inntil 25 pasienter med alvorlig hjerneskade eller slag innlagt til rehabilitering i Sunnaas sykehus rekrutteres for å kartlegge og å sammenligne blodtrykks- og pulsrespons under understøttet ståtrening i to ulike ståanordninger.

Om studien

Hensikten med studien er å kartlegge og sammenligne endringer i blodtrykk og hjertefrekvens når pasienter med alvorlig hjerneskade står i ståstativ og i Innowalk Pro. Vi vil også kartlegge og observere hvor tilfreds pasineten er med å bruke disse hjelpemidlene.

Hvem kan delta?

Alle pasienter som passer inn i studien etter forhåndsbestemte kriterier og som er innlagt på sykehuset, vil bli forespurt om å delta.

Hva innebærer studien?

Først gjennomføres en vippetest der du ligger på en benk som gradvis heves vippes opp til 40 grader vertikal stilling. Dersom du kan stå i 40 grader i 5 minutter uten problemer, er du klar for trening i ståapparatene. Du vil da stå en gang daglig vekselsvis i Innowalk Pro eller ståstativ, til sammen 4 ganger. Maksimal ståtid pr. treningsøkt er 30 minutter. Disse treningsøktene vil inngå i ditt vanlige treningsprogram. Under ståtreningen vil vi måle blodtrykk, puls og muskelaktivitet i lårene med sensorer som er festet utenpå huden. Vi vil utføre noen tester for å vurdere din fysiske funksjon før og etter treningen. Vi vil også på en enkel måte kartlegge hva du synes om treningen. Alle testene som gjøres er utføres av erfarne fysioterapeuter ved sykehuset.

Vær oppmerksom

Erfaringene fra prosjektet vil bidra til økt kunnskap om hvordan personer med hjerneskader reagerer på ståtreningen og hjelpe fysioterapeuten til å velge rett ståhjelpemiddel for deg under ditt sykehusopphold. Eneste ulempe ved å delta i prosjektet er at du kan få høy eller lav puls, svette eller føle deg svimmel når du står, men treningen vil i så tilfelle avbrytes og plagene forsvinner umiddelbart.

Kontaktinformasjon

Prosjektmedarbeider og fysioterapeut Alhed Piene Wesche, Sunnaas sykehus HF,
tlf. 66969177, AlhedPiene.Wesche@sunnaas.no

Prosjektleder og fagsjef fysioterapi Vivien Jørgensen, Sunnaas sykehus HF,
tlf.66969353, vivien.jørgensen@sunnaas.no

Medisinsk ansvarlig: Avdelingsoverlege Angelina Sergeeva, Angelina.Sergeeva@sunnaas.no

Fant du det du lette etter?