Forebygge overvekt og fedme etter traumatisk ryggmargsskade

Om studien

English version

Målet med studien er å få mer informasjon om hvordan ryggmargsskaddes kroppssammensetning utvikler seg det første året etter skade. Videre vil vi undersøke om tettere oppfølgning av ernæringsstatus under primær rehabilitering kan hindre utvikling av overvekt/fedme det første året etter skade, og undersøke om digital oppfølgning via mobil applikasjon kan gi støtte til livsstilsendringer hjemme etter utskrivelse.

Vitenskapelig tittel

Preventing neurogenic obesity following spinal cord injury

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter som kommer til primær rehabilitering av traumatiske ryggmargsskader mellom 18-75 år rekrutteres gjennom ryggmargsskadeprogrammet på Sunnaas sykehus.

Hva innebærer studien?

Målet med studien

Målet med studien er å kartlegge ernæringsstatus etter et traume, og styrke pasientene til å ta gode kostholdsvalg for å forebygge vektøkning etter skade. Studien vil gi kunnskap om hvordan individuelt tilpasset kostholdsveiledning påvirker pasientenes ernæringsstatus det første året etter skade. Resultatene vil være av høy verdi for hele rehabiliteringsfeltet, og er overførbar til flere pasientgrupper som rammes av traumatiske skader.

 • Få mer informasjon om hvordan kroppssammensetning utvikler seg det første året etter skade.
 • Hvordan tverrfaglig team kan bidra til å hindre utvikling av overvekt/fedme ved å integrere oppfølgning av ernæringsstatus under primær rehabilitering og videre i ryggmargsskadeprogrammet.
 • Undersøke om digital oppfølgning via mobil applikasjon kan bidra til bedre oppfølgning og støtte til livsstilsendringer hjemme.

Studien er tredelt

 1. Kartlegge endring i kroppssammensetning det første året med bruk av MR for å se på fettinfiltrasjon i buken, lever og muskel. Foregår på Ullevål sykehus med bruk av MR.
 2. Randomisert klinisk studie (RCT) under primær rehabilitering på Sunnaas sykehus med utprøving av metode for å unngå vektøkning etter skade. Intervensjonen bruker instrumenter for å bestemme pasientenes energibehov og kroppssammensetning og de får KEF-veiledning (veiledning med klinisk ernæringsfysiolog) med kostplan og tverrfaglig oppfølgning underveis. Pasientene gis i tillegg KEF-oppfølgning 6 måneder etter utskrivelse og 1 år etter skade.
 3. Utprøving av en mobil applikasjon for å støtte til livsstilsendring hjemme (etter primær rehabilitering av ryggmargsskade).

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Vegard Strøm, Sunnaas sykehus HF
Hovedveileder: Christine Henriksen, Universitetet i Oslo
Biveileder: Fin Biering-Sørensen, Universitetet i København.

Prosjektdeltakerer: Hanne Bjørg Slettahjell, Ingrid Nervje, Eirik Helseth, Thomas Glott, Hege Linnerud, Magnus Mejlænder-Evjensvold og Mona Strøm.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Oslo universitetssykehus
 • Sunnaas sykehus HF, avdeling for ryggmargsskade og forskningsavdelingen
 • Oslo universitetssykehus HF, nevrokirugisk avdeling og klinikk for radiologi og nukleær medisin
 • Universitet i Oslo, seksjon for klinisk ernæring
 • Rigshospitalet, København universitetshospital
 • Norges Handicapforbund