Sykehusskolen

Sykehusskolen på Sunnaas gir skoletilbud til alle elever som er innlagt til rehabilitering. Dette gjelder elever fra 1. trinn til og med videregående 3. klasse.

​​​På skolen jobber det flere lærere og spesialpedagoger. Skolen tilbyr undervisning til elevene og samarbeider tett med hjemskolen til hver enkelt elev. Elever som følger undervisningen på sykehusskolen har ikke skolefravær for de aktuelle dagene de mottar undervisning.

Undervisningen skjer på grupperom/undervisningsrom eller på ditt rom. Mengden og nivå på undervisningen tilpasser vi din kapasitet og dagsform. vi kan jobbe ut fra dine egne ukeplaner og bøker, eller undervisningsopplegg innenfor samme fag og tema. 

Det er viktig at du tar med skole-pc eller tilsvarende, og bøker som du trenger for å jobbe med skolearbeid. 

Hvis du har spørsmål i forkant av oppholdet, ta gjerne kontakt med oss. 

Avdelingsleder på skolen er Inger-Lise Norseth Stubberud, tlf. 930 81 686, eller Nesoddenvgs@viken.no

Sist oppdatert 12.02.2024