Skole

Vi legger til rette for at barn, unge og voksne med rett til opplæring får undervisning også mens de er pasienter ved sykehuset.

Viken fylkeskommune ved Nesodden videregående har det formelle og økonomiske ansvaret for opplæringen på Sunnaas for de som mottar helsehjelp og derfor av helsemessige grunner er avskåret fra å motta opplæring innenfor det ordinære opplæringssystemet.

Nesodden videregående har ansvar for at pasienter får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven §13-3a. Det vil si både ordinærundervisning og spesialundervisning fra barneskole og ut videregående. Vi har også spesialpedagogisk hjelp for barn i alderen 0-6 år og vi har reoopplæring av grunnleggende ferdigheter for voksne.

Avdelingsleder

Inger-Lise Norseth Stubberud

Kontakt

Postadresse

Nesodden videregående skole
Kjartan Veldes vei 12
1450 Nesoddtangen

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr