Illustrasjon som viser pasient som har online kommunikasjon med et sykehus via smarttelefon.

Trygg kommunikasjon mellom pasient og sykehus

Nimble People

Nimble people er en app som gjør det mulig for oss og pasientene våre å kommunisere trygt sammen. Løsningen er trygg og ivaretar personvernet til den enkelte.

Les mer om Nimble People (diffia.no)

Spørreskjema i Nimble People

Du får et brev fra Sunnaas sykehus via Helse Norge. I brevet står det informasjon om spørreskjemaet og hvordan du kan svare på skjemaet vi har sendt deg. 

For å svare på skjemaet må du logge inn på Nimble People.

Vi sender ut skjema til alle pasienter som står på venteliste for kontrollopphold for oppfølging av ryggmargsskade. Vi ønsker at tilbudet du mottar på Sunnaas sykehus er best mulig tilpasset din helsestatus og dine behov. Derfor ber vi deg svare på et spørreskjema før du kommer. Da kan det tverrfaglige teamet være godt forberedt når de møter deg.   

Du må laste ned appen Nimble People for å svare på spørreskjemaet. (Se nedenfor om hvordan du bruker Nimble People)

Det tar ca. 20-30 minutter å svare på spørsmålene. Det er ikke mulig å lagre informasjonen underveis, så vi anbefaler at du setter av tid til å fullføre alle spørsmålene før du trykker «SEND».  

Du må svare på spørreskjemaet innen 7 dager fra du mottar denne henvendelsen. Du får tilbakemelding om tilbudet når skjemaet er behandlet.  

Du mister ikke tilbudet dersom du ikke svarer. 

Slik bruker du Nimble People

Last ned appen på din telefon eller nettbrett. Søk den opp i din app-butikk eller finn den her: 

Du kan logge inn i Nimble People i nettleseren din.

Første gang du logger på

Første gang du logger inn i Nimble People må du benytte BankID. Senere vil du få mulighet til å sette opp biometrisk innlogging på mobile enheter, med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk. 

Innlogging vil bare være mulig hvis sykehuset har registrert deg for digital hjemmeoppfølging. 

Du må samtykke til behandling av personopplysninger

Du vil få opp personvernerklæring og informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles. For å komme videre må du bla til bunnen av siden og trykke "Jeg samtykker". 

Gi tillatelse til varslinger, kamera og mikrofon

Telefonen din vil be deg om å tillate varslinger fra Nimble People. Det er viktig at du tillater dette slik at du får med deg meldinger og skjemaer som blir sendt til deg fra sykehuset. 

Nimble vil også be deg om tillatelse til å bruke kamera og mikrofon. Dette må du tillate for å kunne gjennomføre videosamtaler med sykehuset.

Utlogging fra Nimble People 

Logg ut av Nimble People ved å klikke på Logg ut (dør-symbolet oppe til høyre). 

Du blir automatisk logget ut ved inaktivitet i 15 minutter.

Når du logger inn i Nimble People kommer du inn på siden "Hjem". Her ser du informasjon fra sykehuset om din hjemmeoppfølging. Du får også se dine oppgaver (skjema som må fylles ut) og eventuelt din leseliste. 

Du kan navigere til sidene "Oppfølging" og "Meldinger", eller logge ut ved å klikke på ikonet i øvre høyre hjørne. 

Meldinger tar deg til chat med sykehuset. Her kan du sende meldinger til helsepersonell og få svar.

Oppe til venstre vises en knapp for å bytte mellom ulike oppfølgingsløp dersom du får digital hjemmeoppfølging fra ulike avdelinger ved sykehuset. 

Innstillinger er tilgjengelig fra tannhjul-symbolet oppe til høyre.

Om Nimble People

Det overordnede formålet med behandlingen av personopplysninger i Nimble er at du som pasient kan få et forsvarlig digitalt behandlingstilbud fra Sunnaas sykehus HF hjemme.

Dette som et supplement til jevnlige polikliniske kontroller ved sykehuset. Videre skal Nimble oppfylle Sunnaas Sykehus lovpålagte plikt til å føre journal på alle pasienter, slik at informasjonen som legges inn i Nimble blir en del av din pasientjournal ved Sunnaas sykehus HF.

I Nimble vil det være lagret både alminnelige og sensitive personopplysninger om deg, herunder blant annet ditt navn, personnummer, alder, kjønn, telefonnummer, IP-adresse, og innrapporterte helseopplysninger via skjemaer i Nimble.

Det er Sunnaas sykehus HF som er ansvarlig for all behandling av personopplysninger som skjer ved sykehuset (databehandlingsansvarlig). Sunnaas sykehus HF samarbeider med Diffia AS om Nimble og har inngått en såkalt databehandleravtale med Diffia.

Sunnaas sykehus HF lagrer dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne erklæringen. All informasjon om deg blir lagret og behandlet i Norge.

Vi må være sikker på at rett informasjon blir lagret på rett pasient. Derfor må du identifisere deg med Bank ID ved hver innlogging.
Som pasient har du også noen plikter. Innloggingsinformasjon må håndteres på en sikker måte, slik at de ikke kommer uvedkommende i hende. Oppgi aldri PIN-kode eller passord til noen, vi vil aldri be deg oppgi PIN-kode eller passord, verken på telefon eller e-post.

Du kan be om innsyn i hvilke opplysninger Sunnaas sykehus HF har registrert om deg. Ved innsyn i din pasientjournal, har du også krav på oversikt over hvem av våre ansatte som har vært inne og sett på dine personopplysninger. Du har også rett til å be oss om å få utlevert samtlige av dine personopplysninger.

Dersom registrerte opplysninger er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du be om å få de korrigert, supplert eller slettet ved å kontakte Sunnaas sykehus HF. Du kan selv foreta betinget retting av dine egne personopplysninger før du sender de inn til Sunnaas sykehus HF via Nimble. Utover dette har du rett til å kreve retting og sletting av dine personopplysninger som ligger lagret hos Sunnaas sykehus HF.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Sunnaas sykehus HF, enten vedrørende innsyn, retting eller sletting, eller andre spørsmål knyttet til Sunnaas sykehus HF sin behandling av personopplysninger for Nimble kan du ta kontakt:

Avdelingen du får tilbud fra ved Sunnaas sykehus
Tlf. 66 96 96 00

Personvernombudet ved Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 1153 Nesodden
Tlf: 66 96 96 00
E-post : firmapost@sunnaas.no

Kundeservice Diffia AS
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.
Tlf: 22 22 22 28
E-post: mail@diffia.com.

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.
E-post: post@datatilsynet.no

Trenger du hjelp?

Ved spørsmål knyttet til appen Nimble People eller andre tekniske spørsmål, kontakt leverandøren Diffia på telefon +47 2222 2228 (telefonen bemannes mandag - fredag 08:00-16:00).

Ved spørsmål knyttet til oppholdet ditt eller innholdet i skjemaet ta kontakt med Avdeling for oppfølging av ryggmargsskade - Sunnaas sykehus HF, telefon 66 96 90 00. 

For andre henvendelser om din helsetilstand må du kontakte fastlegen din. Hvis det er behov for akutt helsehjelp, må du ta kontakt med 113. 

Sist oppdatert 09.04.2024