Avdeling for oppfølging av ryggmargsskade

Avdelingen tilbyr korte kontroll-, vurderings- og problemløsningsprogram rettet mot avgrensede problemstillinger for personer med ryggmargsskade, brannskade og multitraume.

Avdelingen tilbyr også

  • ulike gruppeopphold
  • vurderings- og kontrollopphold
  • vurderingsopphold for barn og voksne med spise- og svelgevansker (dysfagi).

Avdelingen er døgnbemannet hele uken, og har 17 senger.

Avdelingsleder

Hege Teslo

Slik finner du fram

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr

Praktisk informasjon

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

Kurs og møter