HELSENORGE
Hospitering hos lege

Hospitering

Er du interessert i rehabilitering og hvordan vi jobber på Sunnaas sykehus er du velkommen til å delta på Hospitering. Tema for hospitering som retter seg mot fagpersoner er VR-spill i rehabilitering, hjerneskade, ryggmargskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper. I tillegg har vi en årlig hospitering spesielt rettet mot elever som vil lære mer om hvordan det er å jobbe med rehabilitering på Sunnaas sykehus.

Målgruppe

  • Fagpersoner i spesialistutdanning, masterutdanning, medisinerstudenter eller tilsvarende.
  • Fagpersoner som ønsker hospitering knyttet til pasientgrupper/diagnoser/rehabiliteringsprogram relatert til tema.
  • Fagpersoner som ønsker å bli bedre kjent med arbeidet på Sunnaas og som er aktuelle å rekruttere til sykehuset.
  • Fagpersoner vi har et samarbeidsforhold med, enten klinisk eller forskningsbasert.
  • Elever i helsefag.

Praktisk informasjon

  • Deltakelse på Hospitering på Sunnaas sykehus koster 150 kr per pers. Deltakeravgift går til mat og drikke under dagen.
  • Informasjon og påmelding til neste hospitering annonseres på denne siden.

Forbehold om endringer

Hospiteringsdager 2022

  • 4. november: Ryggmargsskade
  • 25. november: Hjerneskade
  • 9. desember VR/robotikk

Vi publiserer mer informasjon om hospiteringene fortløpende. Se oversikt over alle arrangementer nederst på denne siden.

Fant du det du lette etter?