Hospitering hos lege

Hospitering

Er du interessert i rehabilitering og hvordan vi jobber på Sunnaas sykehus er du velkommen til å delta på Hospitering. Tema for hospitering som retter seg mot fagpersoner er VR-spill i rehabilitering, hjerneskade, ryggmargskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper. I tillegg har vi en årlig hospitering spesielt rettet mot elever som vil lære mer om hvordan det er å jobbe med rehabilitering på Sunnaas sykehus.

Målgruppe

  • Fagpersoner i spesialistutdanning, masterutdanning, medisinerstudenter eller tilsvarende.
  • Fagpersoner som ønsker hospitering knyttet til pasientgrupper/diagnoser/rehabiliteringsprogram relatert til tema.
  • Fagpersoner som ønsker å bli bedre kjent med arbeidet på Sunnaas og som er aktuelle å rekruttere til sykehuset.
  • Fagpersoner vi har et samarbeidsforhold med, enten klinisk eller forskningsbasert.
  • Elever i helsefag.

Praktisk informasjon

  • Deltakelse på Hospitering Sunnaas koster 150 kr per pers. Deltakeravgift går til mat og drikke under dagen.
  • Informasjon og påmelding til neste hospitering annonseres på denne siden.

Forbehold om endringer

Sykehuset forsetter å monitorere utviklingen av koronavirus nøye og planlagte arrangementer vil kunne avlyses på kort varsel.
Sunnaas sykehus anmoder alle deltakere om å bestille reise til arrangementet med avbestillingsforsikring.
Sunnaas sykehus ber alle deltakere til arrangementer om å være forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og reiser siste 14 dager i tråd med folkehelseinstituttets anbefalinger.

Hospiteringsdager 2021

Se listen under over oppsatte datoer for hospitering. Vi tar forbehold om gjennomføring av smittevernhensyn.

Fant du det du lette etter?