Tegn til dysfagi: Spise- og svelgevansker

Spise- og svelgevansker kan knyttes til mange diagnoser og påvirker livskvaliteten betydelig. Det er viktig å kunne identifisere tegn til dysfagi for å ha grunnlag til videre vurdering og for å sette i gang tiltak. Päivi Tupala, Logoped MNLL, cand. ped., med spesialkompetanse innen dysfagi holder webinar om spise- og svelgevansker.

​Å spise og svelge er en kompleks funksjon som krever samhandling av det motoriske, pust og sensibilitet.

Orofaryngeal dysfagi, spise- og svelgevansker, rammer mange mennesker med forskjellige grunndiagnoser.

Dysfagi kan påvirke helse og livskvalitet betydelig. Å lære seg å kjenne igjen tegn til spise- og svelgevansker er viktig for å kunne identifisere vanskene og sette i gang tiltak.

Temaer i webinaret

  • svelgefunksjon
  • hva er dysfagi
  • typiske tegn til dysfagi
  • utredning av svelgevansker
  • et innblikk i rehabilitering av dysfagi

Målgruppe

  • pasienter som opplever vansker med å svelge
  • pårørende
  • helsepersonell
 


Sist oppdatert 03.11.2022