Fra kunnskap til handling – implementering av den nye balansetesten MiniBESTest

Har du lyst til å vite mer om hvordan du kan finne svar på faglige utfordringer, og tette dine kunnskapshull? Jenni Moore fra Regional kompetansetjeneste for rehabilitering og Elisabeth Troøyen Gundersen fra Unicare FRAM vil i dette webinaret vise et praktisk eksempel på hvordan en kunnskapsekspertgruppe finner svaret på hvilket måleverktøy som egner seg best for deres pasientgruppe.

Webinaret ble strømmet 18. januar 2018. ​

I webinaret vil foredragsholderne gi svaret på hvordan en kunnskapsekspertgruppe finner frem til hvilket måleverktøy som egner seg best for å måle balansen hos pasienter. Dette ved å lese vitenskapelige artikler, kritisk analysere dem, samle kunnskap i en kunnskapsoppsummering, og deretter implementere den nye kunnskapen i klinisk praksis. Det er dette som er kunnskapstranslasjon. ​

Tem​aer

Infrastruktur for kunnskapstranslasjon:

1.

  • En database hvor klinikere kan finne kunnskapsoppsummeringer med anbefalinger for behandling.
  • Kunnskapseksperter som lager oppsummeringer av forskningsresultater med anbefalinger, til bruk og tilpasning i klinisk praksis.
  • Kunnskapsoppsummeringene skal gi bedre helsetjenester, basert på evidensbasert kunnskap.

2.

  • Implementering av kunnskap.
  • Basert på «Kunnskap til handling»-modellen (K2A).
  • Få kunnskapen implementert i hele Helse Sør-Øst ved hjelp av kunnskapsambassadører og opinionsledere.
Fra kunnskap til handling - en illlustrert modell

Illustrasjon: Sunnnas sykehus

Modellen "Fra kunnskaå til handling".

 

For​edragsholdere

  • Jenni Moore er PT, DHSc, NCS og jobber i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR).
  • Elisabeth Troøyen Gundersen er utvikling- og kvalitetsleder/Fysioterapeut MSc i Unicare Fram.

Målgru​ppe

Alle som jobber med rehabilitering i Helse Sør-Øst.​

Sist oppdatert 19.03.2024