Forebygging av trykkrelaterte skader og trykksår

Spesialutdannet sykepleier Hanne Haugland og spesialergoterapeut Unn Svarverud forteller om trykksår og fuktsår. De vil gå gjennom tiltakspakken fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og trekke inn eksempler fra sin praksis og nyere litteratur.

​Temaer som blir tatt opp

 • Definisjon av trykksår, bakgrunn, hvem er utsatt, utsatte steder.
 • Definisjon av fuktsår, IAD, bakgrunn, hvem er utsatt, utsatte steder.
 • Tiltakspakken fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet:
  • Vurdere alle pasientene for risiko.
  • Sikre nødvendig trykkfordelende underlag.
  • Undersøk regelmessig huden.
  • Sikre stillingsendring.
  • Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter.
  • Involver og lær opp pasienter og pårørende.

Målgruppe

Pasienter og helsepersonell.

 


 

Sist oppdatert 26.09.2022