Tenk nytt! Dette er TV!

Hvordan holde webinar

Våre webinarer er langt fra et opptak av en forelesning. Sunnaas er langt framme, og det skal webinarene vise!

Et webinar er en direkte videooverføring av en forelesning, som enten holdes i en vanlig undervisningssituasjon som fra auditoriet, eller fra studio. Holdes webinaret i auditoriet, så er det ikke mye du som foreleser må tenke på. Vi bruker det vanlige utstyret i auditoriet, og overfører via videokonferanseutstyret som alt står der. Eneste forskjell er at noen i salen vil stille spørsmål fra seerne som har kommet inn.

Å holde webinar fra studio vil gjøre at seeren føler seg mer involvert, og det blir lettere å stille spørsmål. Du vil da sitte rett foran kameraet, og det vil se mer ut som en tradisjonell TV-sending.» Når du holder webinaret, vil pc-en du bruker være koblet til en stor skjerm rett ved til venstre for kameralinsen. Det gjør at du kan veksle mellom å se i kamera og på presentasjonen uten å flytte blikket særlig mye. Lenger til venstre for deg vil det sitte en person som du kan se på og interagere med. Dermed får du en fin, naturlig flyt i blikket, som gir seeren inntrykk av å være tilstede.

Presentasjonen styrer du selv, med en trådløs mus. Teknikeren vil klippe mellom deg og presentasjonen din slik det passer. Når presentasjonen er i stikkordsform vil bildet for det meste være på deg. Inneholder presentasjonen noe som krever lang tid å absorbere vil bildet ligge lengre på presentasjonen. Generelt er det bra at bildet er så mye på deg som mulig, og ikke mer på presentasjonen enn nødvendig.

Hele poenget med et webinar er at det skal være mulig å komme med spørsmål eller kommentarer underveis. Husk derfor å minne seerne på at de kan sende inn spørsmål, både før du starter å presentere, og underveis.

Webinar skal ikke være så formelt, så det er helt greit å ta en slurk vann eller komme med vittigheter underveis, også til de bak kamera. Du får se spørsmålene fra seerne på en egen skjerm rett foran deg. Spørsmålene redigeres og legges inn der av redaktøren så du trenger ikke å tenke på spørsmålene før de dukker opp der.

Sjekkliste webinar

 • Presentasjonen gjøres klar og sendes webinar@sunnaas.no i god tid før sending.
 • Vanlig PowerPoint-presentasjon er egnet der det er mye, tung informasjon:
  • Slides bør inneholde få ord. Maks 7 punkter er en god regel.
  • La nederste 25% av sliden være helt blank.
  • Husk at seerne ikke kan velge når de vil se på presentasjonen din og når de vil se på deg. Lag hver slide slik at seerne får nytte av å se det noen sekunder, før teknikeren klipper tilbake til bildet av deg.
  • Stikkord er egnet der stoffet kan formidles like godt muntlig og er det mest pedagogiske og "proffe" formatet:
   Maks 20 tegn pr. linje.
  • Maks 4 linjer.
 • Hvis du har tenkt å vise film må dette avklares på forhånd.
 • Gi beskjed på forhånd hvis du har opplysninger som skal stå nederst på skjermen.
 • Hvis det du skal presentere er på et annet språk, eller stoffet er såpass tungt at du foretrekker å lese fra et manus, så er det greit.
  Husk da å si i fra på forhånd, slik at vi kan rigge opp en teleprompter til deg. Da leser du manuset på en gjennomsiktig skjerm foran kamera (akkurat som på Dagsrevyen), slik at du kan lese ordrett men likevel se rett på seeren.

 • Snakk til seerne ved å se i kamera.
 • Bruk klær uten "urolige" mønster, sterke farger eller tynne striper.

 • Informer publikum om at det blir streamet på YouTube, at det blir tatt opp og ligger åpent for alle, og ved spørsmål fra salen så brukes salkamera.
 • Endringer i programmet må kommuniseres til tekniker/webinaransvarlig.
 • Ikke beveg deg forbi pulten, da vil du være utenfor bildet, og seerne vil ikke se deg.
 • Bruk alltid mikrofon og test at snakk ikke gir for mye pustestøy.
 • For spørsmål fra salen, brukes håndholdt mikrofon. Dette styres enten selv eller av webinaransvarlig.
 • Gjenta spørsmål fra salen hvis det kommer spørsmål uten mikrofon.
Sist oppdatert 27.07.2023