HELSENORGE
Tips fra barnehagen og lærer

Pedagogiske tiltak for barn med ryggmargsbrokk

Dette skrivet er et vedlegg til e-læringskurset "En god skolestart for barn med ryggmargsbrokk". Kurset er laget av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Skrivet gir eksempler på pedagogiske tiltak for barn med ryggmargsbrokk.

​​Barnehagens tips  

 • Når Lukas ikke husker hva vi gjorde i skogen i går, bruk stikkord som en hjelp. Det kan være lurt med bilder eller foto som støtte for hukommelsen. Eksempel. I stedet for å spørre: "Hva gjorde vi i skogen i går" er en bedre måte å spørre på: "Vi var på tur i skogen i går og så på fugler. Hvilke fugler så vi?" Lukas trenger å bli ledet inn på sporet.
 • Synlig plan over dagen – med bilder og tekst. Viktig at han vet hva som skal skje og er forberedt. Gir ham oversikt og forutsigbarhet. Han trenger god tid ved skifte av aktiviteter.
 • Vent med hyggelig småprat til Lukas er ferdig på do eller med påkledning – ellers glemmer han hva han skal gjøre og mister konsentrasjonen.
 • For å dempe støyen, når stoler og bord flyttes, har vi satt filtknotter under møblene.
 • Fint med en rolig og skjermet plass/krok inne. Lettere for Lukas å delta i lek og aktiviteter i en mindre gruppe.​​​

Lærerens tips​​​

 • Huskelister og timeplan for dagen på pulten til Lukas for å skape struktur og tydelig organisering av dagen.
 • Sette krav til skriftlig arbeid til et minimum.
 • Starte tidlig med data som hjelpemiddel for å avhjelpe finmotoriske vansker.
 • Gi hjelp til igangsetting og fullføring av oppgaver. Oppgave for assistenten.
 • På sikt – lære seg studieteknikker. Har god erfaring med bruk av tankekart og tusjmarkører. 
 • Ha mulighet for å kunne bruke en skjermet og stille arbeidsplass
 • Være oppmerksom på behov for pauser.
 • Godt at skolen har miljøarbeider som tilrettelegger for lek og aktiviteter som alle barna kan delta på i friminuttene. Last ned heftet Lek for alle fra Beitostølen.
 • Tenker at assistent, Anne, har ansvar for Lukas i friminuttene. Hun må passe på at han får være med "på leken" og hjelpe ham med å forstå reglene.
 • I kroppsøving kan han gjøre de samme aktivitetene som de andre om lærer demper tempo, deler inn i mindre grupper og varierer bruken av arealet. Her er det er viktig med korte og konkrete beskjeder og repetisjon.
 • Snakke med Lukas og foreldrene om hvordan det skal informeres om ryggmargsbrokk til klassen og de andre foreldre.

Sist faglig oppdatert januar 2018

Fant du det du lette etter?