Pedagogiske tiltak for barn med ryggmargsbrokk

Tips fra barnehagen og lærer

Dette skrivet er et vedlegg til e-læringskurset "En god skolestart for barn med ryggmargsbrokk". Kurset er laget av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Skrivet gir eksempler på pedagogiske tiltak for barn med ryggmargsbrokk.

Barnehagens tips:      

 • Når Lukas ikke husker hva vi gjorde i skogen i går, bruk stikkord som en hjelp. Det kan være lurt med bilder eller foto som støtte for hukommelsen. Eksempel. I stedet for å spørre: "Hva gjorde vi i skogen i går" er en bedre måte å spørre på: "Vi var på tur i skogen i går og så på fugler. Hvilke fugler så vi?" Lukas trenger å bli ledet inn på sporet.
 • Synlig plan over dagen – med bilder og tekst. Viktig at han vet hva som skal skje og er forberedt. Gir ham oversikt og forutsigbarhet. Han trenger god tid ved skifte av aktiviteter.
 • Vent med hyggelig småprat til Lukas er ferdig på do eller med påkledning – ellers glemmer han hva han skal gjøre og mister konsentrasjonen.
 • For å dempe støyen, når stoler og bord flyttes, har vi satt filtknotter under møblene.
 • Fint med en rolig og skjermet plass/krok inne. Lettere for Lukas å delta i lek og aktiviteter i en mindre gruppe.

Lærerens tips:

 • Huskelister og timeplan for dagen på pulten til Lukas for å skape struktur og tydelig organisering av dagen.
 • Sette krav til skriftlig arbeid til et minimum.
 • Starte tidlig med data som hjelpemiddel for å avhjelpe finmotoriske vansker.
 • Gi hjelp til igangsetting og fullføring av oppgaver. Oppgave for assistenten.
 • På sikt – lære seg studieteknikker. Har god erfaring med bruk av tankekart og tusjmarkører. 
 • Ha mulighet for å kunne bruke en skjermet og stille arbeidsplass
 • Være oppmerksom på behov for pauser.
 • Godt at skolen har miljøarbeider som tilrettelegger for lek og aktiviteter som alle barna kan delta på i friminuttene. Last ned heftet Lek for alle fra Beitostølen.
 • Tenker at assistent, Anne, har ansvar for Lukas i friminuttene. Hun må passe på at han får være med "på leken" og hjelpe ham med å forstå reglene.
 • I kroppsøving kan han gjøre de samme aktivitetene som de andre om lærer demper tempo, deler inn i mindre grupper og varierer bruken av arealet. Her er det er viktig med korte og konkrete beskjeder og repetisjon.
 • Snakke med Lukas og foreldrene om hvordan det skal informeres om ryggmargsbrokk til klassen og de andre foreldre.

Sist faglig oppdatert januar 2018

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.