Mistanke om shuntsvikt hos barn med hydrocephalus

Dette skrivet er et vedlegg til e-læringskurset "En god skolestart for barn med ryggmargsbrokk". Kurset er laget av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Skrivet kan skrives ut og brukes for å avtale rutiner for skolen, ved mistanke om shuntsvikt hos barn med ryggmargsbrokk.

Mistanke om shuntsvikt hos b​​arn med hydrocephalus

Hos barn som har shunt, kan dreneringen av hjernevæske bli forstyrret. Hvis ikke shunten drenerer bort tilfredsstillende mengde væske, blir det ansamling av for mye væske i hjernen. Shunten kan også drenere bort for mye væske fra hjernen. Både underdrenasje og overdrenasje av hjernevæsken skjer som en følge av shuntsvikt og kan skade hjernecellene.

Hydrocephalus behandlet med shunt
 

Ved mistanke om shuntsvikt må en ha klare avtaler med foreldrene om rutiner. 

Tegn på akutt shunts​​vikt

    • Kraftig hodepine, kvalme, brekninger
    • Synsforstyrrelser

Tegn på snikende shuntsvikt

    • Vedvarende hodepine
    • Konsentrasjons -og oppmerksomhetsvansker
    • Tretthet

Lag en liste over tiltak og rutiner ved mistanke om shuntsvikt
Følgende tiltak og rutiner ved mistanke om shuntsvikt er avtalt med pårørende:​


 

Sist faglig oppdatert januar 2018

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 06.12.2022