Anbefalt trening for barn og unge med OI

Barn og unge med osteogenesis imperfecta (OI) får sterkere muskler og ben av fysisk aktivitet og trening

Fysisk funksj​​on ved OI​

Osteogenesis imperfecta (OI) er en arvelig bindevevstilstand. OI fører til lite eller en annerledes bindevev. Dette har spesielt stor betydning for oppbygningen av skjelettet. Personer med OI kjennetegnes som gruppe ved at de har skjørt skjelett, overtøyelige ledd, blå sclera (senehinner) i øynene, tannbensavvik, hørselstap og kortvoksthet. I tillegg er også muskler og sener påvirket. Symptomene forekommer i forskjellige kombinasjoner og i varierende grad .

OI kan ikke helbredes, men mange har god hjelp av ortopedisk og medisinsk behandling. Fysioterapi og fysisk aktivitet er også av stor betydning for å styrke muskulaturen og skjelettet. Det anbefales generelt at personer med OI har en aktiv livsstil, og at man velger aktiviteter som ikke innebærer unødvendig risiko (1).

Redusert fysisk form (aerob kapasitet og styrke) er beskrevet ved OI. Årsaken til dette er en kombinasjon av inaktivitet i bruddperioder, redusert aktivitet og bindevevsforandringen som har innvirkning (2-4). Muskel og benvev er en funksjonell enhet hvor muskel og benvev gjensidig innvirker på hverandre både mekanisk og endokrint (5, 6).

Trening ved OI

Det finnes ingen universelt utformede treningsprogrammer for barn og unge med OI. Nøye klinisk vurdering og gode fysiske tester bør ligge til grunn for vurdering av treningens intensitet. Det er viktig å justere for eventuell økt trettbarhet, sen restitusjon og langsommere tilpasning til treningen (3). Det anbefales å bruke generelle prinsippene i for trening: Frekvens (F), Intensitet (I), Tid (T), Type (T) aktivitet.

Utholdenhetstrening

 • Frekvens: Minimum 2 ganger per uke
 • Intensitet: Over 66 % av maks puls. Man kan bruke teoretisk makspuls (220 minus alder) som et alternativ til makspuls målt med utholdenhetstest.
 • Tid: 20-60 min
 • Type aktivitet: Aktiviteter hvor barnet bruker store muskelgrupper (7)

Styrketrening

Det er holdepunkter for at muskelstyrke bedrer bentettheten, reduserer skaderisiko og minsker falltendens (4-6). Styrketrening er derfor svært viktig for denne gruppen. I tillegg er det kjent at god styrke øker aktivitetsnivået i hverdagen og påvirker helsen generelt.

Styrketrening for barn og unge med OI skal utføres uten vekter (eventuelt kun med vekter < 1 kg) (2,3). Ved styrketrening er det viktig å lære seg gode teknikker og utgangsstillinger (Obs! Bøyde rørknokler og rygg *) med forsiktig progresjon. Det er viktig å fokusere på god stabilitet og trening av alle kroppens ledd.

 • 0-6 år: Grunnleggende motoriske ferdigheter med øvelser og aktiviteter som øker styrken
 • 6-9 år: Motorikk med øvelser og leker som stiller krav til styrke. Introdusere styrketrening
 • 9-12 år: Lære å trene styrke. Øvelser som barnet mestrer kan belastes med en motstandskraft på 65-75 % av 1 RM (15-10 RM) RM =repetisjon maksimum. I praksis betyr dette at barnet skal kunne løfte kroppsdelen mot tyngdekraften 10-15 ganger før det blir aktuelt med vekter
 • 12-16 år: Fokus på teknikk og tilpasninger i forhold til kroppens størrelse. Fra generell trening til mer idrettsspesifikk styrketrening.
 • 16-19 år: Mer fokus på maksimal styrketrening

* Ved OI må en ta hensyn til ryggen og bøyde rørknokler, og være spesielt forsiktig med utgangsstillingen! Dersom barnet har bøyde rørknokler bør vektene ikke plasseres nedenfor buen i forhold til leddet. Dette kan være nok til å forårsake et brudd.

Styrke- eller motstandstrening for barn og ungdom generelt (egnet for de med mild OI)

 • Frekvens: 1-3 ganger i uka

 • Intensitet: 60-80 % av 1 RM, (økende med alder, se ovenfor)

 • Tid: 8-20 repetisjoner i 1-3 sett med 1-3 min hvile mellom hvert sett  (8)

Det er viktig å gi tid til restitusjon, ikke trene styrke daglig og følge de forsiktighetsreglene som gjelder ved styrketrening hos barn generelt. Disse er beskrevet i boken Pediatric Exercise Medicine (9).

Retningslinjer for motstandstrening

Retningslinjene er oversatt fra Bar-Or&Rowland 2004 (1), s.54:

 • Sjekk fysiske og medisinske faremomenter.
 • Ha tilsyn dersom det brukes frie vekter eller maskiner.
 • Sjekk at utstyret er i orden før bruk.
 • Sjekk at øvelsene gjøres riktig. 
 • Varm opp med generelle øvelser og tøyninger.
 • Begynn med kroppen som motstand før bruk av frie vekter.
 • Intensitet bør være individuelt tilpasset.
 • Tren alle store muskelgrupper, både bøy- og strekkfunksjon i ledd.
 • Tren muskelen gjennom hele bevegelsen (bevegelsesbanen).
 • Ha en hviledag etter treningsdagen. 
 • Ved bruk av frie vekter (eller maskiner) økes det gradvis slik: Først har man lettere vekter og mange repetisjoner i 2-3 sett. Dette økes til mer motstand, færre repetisjoner og 3-4 sett.
 • Ro ned med tøyning av de store muskelgruppene og ledd.
 • Dersom en får (sterke) vedvarende smerter bør en søke råd (9).

Forsiktighetsregler for barn med OI

 • Vær forsiktig med (eventuelt unngå) deltagelse i kontaktidretter.
 • Vær forsiktig med deltagelse i idretter som innebærer uventede rotasjonsmomenter.

Refe​​​​ranser

 1. Osteogenesis Imperfecta Foundation.  [Internett]. Physical and Occupational Therapists Guide to Treating Osteogenesis Imperfecta. Osteogenesis Imperfecta Foundation. 2017. [hentet 2020.04.02]. Tilgjengelig fra: https://oif.org/informationcenter/oif-publications/
 2. Van Brussel M, Takken T, Uiterwaal CS, Pruijs HJ, Van der Net J, Helders PJ,  m.fl. Physical training in children with osteogenesis Imperfecta. J pediatrics 2008;152(1):111-116.
 3. Van Brussel M. van der Net J, Hulzebos E,Takken T. The Utrecht Approach to Exercise in Chronic Childhood Conditions: The decade in Review. Pediatric Physical Therapy 2011;23(1):2-14.
 4. Veilleux LN, Trejo P, Rauch F. Muscle abnormalities in osteogenesis imperfecta. Journal of musculoskeletal & neuronal interactions. 2017;17(2):1-7.
 5. Veilleux LN, Rauch F. Muscle-Bone Interactions in Pediatric Bone Diseases. Current osteoporosis reports. 2017;15(5):425-432.
 6. Veilleux LN, Pouliot-Laforte A, Lemay M, Cheung MS, Glorieux FH, Rauch F. The functional muscle-bone unit in patients with osteogenesis imperfecta type I. Bone. 2015;79:52-57.
 7. Bouchard C, Blair, S.N., Haskell, W. Physical Activity and Health 2 nd. edition. Human Kinetics. 2012:456 p.
 8. Enqvist J. Styrketräning. Från lek till elitidrott.: SISU idrotsböker; 2010.
 9. Bar-Or R, Rowland T. Pediatric exercise medicine : from physiologic principles to health care application. Champaign, Ill: Human Kinetics; 2004.

Sist faglig oppdatert april 2020.

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 01.12.2022